Yritystoimintaa koskevat tiedot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen alueelliseen yritystoimintatilaston poikkileikkausaineistoihin, jotka kertovat aktiivisten yritysten määrän. Niiden perusteella laaditaan myös vuosittainen Helsingin yritystoiminnasta kertova tilastojulkaisu: Yritystoiminta Helsingissä 2016.

Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, jonka tiedot perustuvat Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tässä tilastossa yritysten määrä on suurempi kuin yritystoimintatilastossa, koska se kertoo rekisteröityjen yritysten määrän. Niillä ei kuitenkaan välttämättä ole aktiivista toimintaa yritystoimintatilaston edellyttämällä tavalla. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston lukuja on käytetty Talouden tunnusluvut -julkaisussa, jonka tarkoituksena on esittää nopeasti päivittyviä muuttujia.

Vaikka taloudellisten suhdanteiden vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma muuttuu melko hitaasti. Suhdannevaihteluita ja aluetalouden muutosta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat -julkaisussa.

Sivujen "Yritykset", "Toimialarakenne" ja "Ulkomaalaisomisteiset yritykset" laatuseloste: Laatuseloste_Yritystoiminta.pdf