Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta 

Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2016 yritysten määrä, niissä työskentelevän henkilöstön määrä sekä niiden liikevaihto kasvoivat merkittävästi aikaisempiin vuosiin.

Vuonna 2016 Helsingissä toimi 45 934 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 254 552 (laskennallinen henkilöstmäärä henkilötyövuosina) ja liikevaihdon määrä 79,8 miljardia euroa.

Koko maassa yritysten määrä väheni edelleen, mutta sekä henkilöstön määrä että liikevaihto olivat jo kasvussa. Maan kaikista yrityksistä 13 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 18 prosenttia ja liikevaihdosta 21 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen osuus kaikista yrityksistä oli 20, henkilöstömäärästä 30 ja liikevaihdosta 39 prosenttia. (Koko Helsingin seudun osuus yrityksistä oli 25 prosenttia, henkilöstöstä 34 prosenttia ja liikevaihdosta 43 prosenttia.)

Pien- ja suuryritykset työllistävät yhtä paljon

Helsingissä toimivien yritysten kokojakauma henkilöstömäärän suhteen on pysynyt ennallaan. Lähes kaikki (98 %) Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, joilla henkilöstömäärä jää alle 50:n. Alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, niin sanottuja mikroyrityksiä, oli yrityskannassa 85 prosenttia. Pienyritysten osuus Helsingissä toimivien yritysten henkilöstömäärästä oli 40 prosenttia ja liikevaihdosta 38 prosenttia. Kaupungin noin 44 800 pienyritystä työllistivät 101 200 henkeä vuonna 2016.

Keskisuurten yritysten (50–249 työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli alle kaksi prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 21 prosenttia ja liikevaihdosta 26 prosenttia. Helsingin 820 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli 52 200. Yritysten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta viisi prosenttia, yritysten henkilöstömäärä kahdeksan prosenttia ja liikevaihto kuusi prosenttia.

Suuryrityksiä, joissa yrityksen kokonaishenkilöstömäärä oli vähintään 250, toimi Helsingissä 324 vuonna 2016. Tämä oli alle prosentin koko yrityskannasta. Isojen yritysten osuus kokonaishenkilöstöstä oli kuitenkin 40 prosenttia eli 101 200. Osuus yritysten liikevaihdosta oli 36 prosenttia eli 28 miljardia euroa. Henkilöstömäärä ja liikevaihdon arvo kasvoivat kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2015. Kaikista maan 573 suuryrityksestä useammalla kuin joka toisella (54 prosentilla) oli toimintoja Helsingissä.