Yritysten lukumäärä, henkilöstömäärä sekä liikevaihto kasvoivat vuonna 2019

Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2019 yritysten määrä kääntyi kasvuun henkilöstömäärän ja liikevaihdon jatkaessa kasvuaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 Helsingissä toimi 49 066 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 286 109 (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina) ja liikevaihdon määrä 91,0 miljardia euroa.

Koko maassa yritysten määrä kasvoi vuonna 2019 edelliseen vuoteen nähden ja jo vuonna 2016 alkanut henkilöstön määrän ja liikevaihdon kasvu vahvistui edelleen. Maan kaikista yrityksistä 13,4 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 18,8 prosenttia ja liikevaihdosta 20,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen osuus kaikista yrityksistä oli 21,2, henkilöstömäärästä 31,5 ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun osuus koko maan yritystoiminnasta on lievässä kasvussa.

Pien- ja suuryritykset työllistävät lähes yhtä paljon

Helsingissä toimivien yritysten kokojakauma henkilöstömäärän suhteen pysyi vuonna 2019 lähes ennallaan verrattuna aikaisempiin vuosiin. Lähes kaikki (97,4 %) Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, joilla henkilöstömäärä jää alle 50:n. Alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, niin sanottuja mikroyrityksiä, oli yrityskannassa 85,4 prosenttia. Pienyritysten osuus Helsingissä toimivien yritysten henkilöstömäärästä oli 41,5 prosenttia ja liikevaihdosta 51,9 prosenttia. Kaupungin noin 47 782 pienyritystä työllisti 118 826 henkeä vuonna 2019.

Keskisuurten yritysten (50–249 työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli alle kaksi prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 21,6 prosenttia ja liikevaihdosta 21,8 prosenttia. Helsingin 953 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli 61 862. 

Suuryrityksiä, joissa yrityksen kokonaishenkilöstömäärä oli vähintään 250, toimi Helsingissä 331 vuonna 2018 eli 16 enemmän kuin vuonna 2018. Tämä oli alle prosentin koko yrityskannasta. Isojen yritysten osuus kokonaishenkilöstöstä oli kuitenkin 36,9 prosenttia eli 105 474. Osuus yritysten liikevaihdosta oli 26,3 prosenttia eli 24 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi 6,6 prosenttia ja liikevaihto 20,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Kaikista maan 625 suuryrityksestä enemmän kuin joka toisella (53 prosentilla) oli toimintoja Helsingissä.