Yritystoiminta kasvaa koko maassa 

Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2017 yritysten määrä, niissä työskentelevän henkilöstön määrä sekä niiden liikevaihto kasvoivat edelleen aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2017 Helsingissä toimi 47 626 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 263 944 (laskennallinen henkilöstmäärä henkilötyövuosina) ja liikevaihdon määrä 82,6 miljardia euroa.

Koko maassa yritysten määrä kääntyi kasvuun ja jo vuonna 2016 alkanut henkilöstön määrän ja liikevaihdon kasvu vahvistui edelleen. Maan kaikista yrityksistä 13 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 18 prosenttia ja liikevaihdosta 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen osuus kaikista yrityksistä oli 20, henkilöstömäärästä 30 ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun osuus koko maan yritystoiminnasta on kasvussa.

Pien- ja suuryritykset työllistävät yhtä paljon

Helsingissä toimivien yritysten kokojakauma henkilöstömäärän suhteen pysyi vuonna 2017 ennallaan verrattuna aikaisempiin vuosiin. Lähes kaikki (98 %) Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, joilla henkilöstömäärä jää alle 50:n. Alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, niin sanottuja mikroyrityksiä, oli yrityskannassa 85 prosenttia. Pienyritysten osuus Helsingissä toimivien yritysten henkilöstömäärästä oli 39 prosenttia ja liikevaihdosta 38 prosenttia. Kaupungin noin 46 500 pienyritystä työllisti 103 700 henkeä vuonna 2017.

Keskisuurten yritysten (50–249 työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli alle kaksi prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 20 prosenttia ja liikevaihdosta 27 prosenttia. Helsingin 830 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli 52 400. 

Suuryrityksiä, joissa yrityksen kokonaishenkilöstömäärä oli vähintään 250, toimi Helsingissä 334 vuonna 2017 eli kymmenen enemmän kuin vuonna 2016. Tämä oli alle prosentin koko yrityskannasta. Isojen yritysten osuus kokonaishenkilöstöstä oli kuitenkin 41 prosenttia eli 107 800. Osuus yritysten liikevaihdosta oli 38 prosenttia eli 31 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi lähes seitsemän ja liikevaihdon arvo yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Kaikista maan 573 suuryrityksestä useammalla kuin joka toisella (54 prosentilla) oli toimintoja Helsingissä.