Liikevaihto ja henkilöstömäärät kasvussa koko maassa, yritysten lukumäärä laskussa

Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2018 yritysten määrä kääntyi laskuun, kun taas niissä työskentelevän henkilöstön määrä sekä niiden liikevaihto kasvoivat edelleen aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2018 Helsingissä toimi 47 325 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 274 800 (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina) ja liikevaihdon määrä 87,9 miljardia euroa.

Koko maassa yritysten määrä kääntyi laskuun vuonna 2018 edelliseen vuoteen nähden ja jo vuonna 2016 alkanut henkilöstön määrän ja liikevaihdon kasvu vahvistui edelleen. Maan kaikista yrityksistä 13 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 18 prosenttia ja liikevaihdosta 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen osuus kaikista yrityksistä oli 20, henkilöstömäärästä 30 ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun osuus koko maan yritystoiminnasta on lievässä kasvussa.

Pien- ja suuryritykset työllistävät lähes yhtä paljon

Helsingissä toimivien yritysten kokojakauma henkilöstömäärän suhteen pysyi vuonna 2018 lähes ennallaan verrattuna aikaisempiin vuosiin. Lähes kaikki (97 %) Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, joilla henkilöstömäärä jää alle 50:n. Alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, niin sanottuja mikroyrityksiä, oli yrityskannassa 85 prosenttia. Pienyritysten osuus Helsingissä toimivien yritysten henkilöstömäärästä oli 42 prosenttia ja liikevaihdosta 54 prosenttia. Kaupungin noin 46 133 pienyritystä työllisti 116 403 henkeä vuonna 2018.

Keskisuurten yritysten (50–249 työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli alle kaksi prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 22 prosenttia ja liikevaihdosta 23 prosenttia. Helsingin 877 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli 59 452. 

Suuryrityksiä, joissa yrityksen kokonaishenkilöstömäärä oli vähintään 250, toimi Helsingissä 315 vuonna 2018 eli 19 vähemmän kuin vuonna 2017. Tämä oli alle prosentin koko yrityskannasta. Isojen yritysten osuus kokonaishenkilöstöstä oli kuitenkin 36 prosenttia eli 98 947. Osuus yritysten liikevaihdosta oli 23 prosenttia eli 20 miljardia euroa. Henkilöstömäärä väheni yli kahdeksan ja liikevaihdon arvo laski yli 35 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Kaikista maan 619 suuryrityksestä joka toisella (51 prosentilla) oli toimintoja Helsingissä.