Helsinkiläisyrittäjien demografia

Helsingissä toimi vuonna 2016 26 000 yrittäjää, mutta osa heistä asui kaupungin ulkopuolella. Helsingin työikäisistä (18-74 vuotiaat) asukkaista 7,3 prosenttia eli 21 500 oli yrittäjiä vuonna 2014. Koko Suomen työikäisiä katsottaessa yrittäjien osuus on korkeampi, 10,6 prosenttia. 

Ikäluokittain katsottuna innokkaimpia yrittäjiä ovat 45-44 -vuotiaat (10,1 %) ja 60-64 -vuotiaat (10,0 %). Alle 25-vuotiaista (18-24 vuotiaat) on yrittäjiä 2,4 %, yli 65-vuotiaista (65-74 vuotiaat) lähes joka kymmenes (8,6 %). Eläkeiän ylittänäneistä naiset ovat miehiä aktiivisempia yrittäjiä.

Helsinkiläisten yrittäjien keskuudessa suurimmat ikäryhmät ovat 45-54 vuotiaat, heitä on yhteensä 29,2 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden osuus yrittäjistä on vain 2,5 prosenttia, eläkeiän ylittäneitä on puolestaan 0,9 %. Nopeimmin kasvavat ikäryhmät ovat yli 64-vuotiaat ja 25-34 -vuotiaat. Yli 64-vuotaiden yrittäjien määrä on kasvanut 60:sta vuonna 2001 (0,4 % kaikista yrittäjistä) 197:ään vuonna 2014 (0,9 %), joten lukumäärä on edelleen pieni.

Naiset yrittäjinä

Naisten osuus helsinkiläisyrittäjistä on 38 %, mikä on hieman suurempi osuus kuin koko Suomen naisyrittäjien osuus vuonna 2014. Naisyrittäjien osuus on kuitenkin laskenut Helsingissä.