Helsinkiläisyrittäjien demografia

Helsingissä toimi vuonna 2019 29 040 yrittäjää, mutta osa heistä asui kaupungin ulkopuolella. Helsingissä toimivat yrittäjät muodostivat 7 prosenttia kaikista työpaikoista. Yrittäjien määrä kasvoi yli kolmella prosentilla vuoden takaiseen nähden. Koko maan tasollayli joka kymmenes työpaikoista oli yrittäjien muodostama. Helsngin yrittäjien muodostama työpaikkamäärä muodosti 12,1 prosenttia koko maan ja 61,8 prosenttia pääkaupunkiseudun osalta.

Naiset yrittäjinä

Helsingissä toimi 11 367 naisyrittäjää vuonna 2019. Naiset muodostivat 39,1 prosenttia kaikista yrittäjistä. Sekä naisten että miesten yrittäjien määrä on ollut tasaisessa kasvussa Helsingissä. Vuoteen 2018 nähden naisyrittäjien määrä kasvoi 3,1 prosenttia. Helsingissä naisyrittäjien osuus on korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla ja Suomessa. Koko maan tasolla naisyrittäjät muodostivat 33,9 prosentin osuuden kaikista yrittäjistä vuonna 2019.