Helsinkiläisyrittäjien demografia

Helsingissä toimi vuonna 2017 25 642 yrittäjää, mutta osa heistä asui kaupungin ulkopuolella. Helsingin työikäisistä (15-74 vuotiaat) asukkaista viisi prosenttia eli 22 683 oli yrittäjiä vuonna 2017. Koko Suomen työikäisiä katsottaessa yrittäjien osuus on hiukan korkeampi 5,5 prosenttia. 

Kaikkiin helsinkiläisiin yrittäjiin suhteutettuna ikäluokittain katsottuna innokkaimpia yrittäjiä ovat 50-54 -vuotiaat (14,7 %) ja 35-39 -vuotiaat (14,2 %). Alle 25-vuotiaiden (18-24 vuotiaat) osuus kaikista helsinkiläisistä yrittäjistä on 2,6 % %, yli 65-vuotiaiden (65-74 vuotiaat) osuus oli lähes yhden prosentin (0,9 %). Eläkeiän ylittäneistä miehet ovat hivenen naisia aktiivisempia yrittäjiä.

Helsingissä toimivat yrittäjät toimialoittain

Toimialoittain (TOL 2008) tarkasteltuna eniten Helsingissä toimivista yrittäjistä operoi ammatillisella, teknisellä ja tieteellisellä toimialalla (5 559). Seuraavaksi eniten yrittäjiä toimi tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla (2 718), informaatio- ja viestintätoimialalla (1 804) ja terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla (1 801). Suhteellisesti eniten naisyrittäjiä operoi muilla palvelutoimialoilla (79 %), johon sisältyy esimerkiksi järjestöjen toiminta. Vastaavasti suhteellisesti eniten miesyrittäjiä oli vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon toimialoilla (95 %).

Naiset yrittäjinä

Naisten osuus kaikista helsinkiläisyrittäjistä oli vuonna 2017 39 %, mikä on hieman suurempi osuus kuin koko Suomen naisyrittäjien osuus samana vuonna. Naisyrittäjien osuus on hieman kasvanut Helsingissä.