Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä ja merkitys Helsingissä

Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaisen omistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisten konsernien tytäryhtiöt. Uusia ulkomaalaisia yrityksiä syntyy Helsinkiin yritysostojen ja uusien yritysten perustamisen kautta.

Tilastokeskus ja Invest in Finland

Helsingin ulkomaalaisomisteisten yritysten määrän kasvu oli vuonna 2019 prosentin luokkaa. Niiden lukumäärä oli 1 813. Näiden yritysten palveluksessa työskenteli 62 798 henkilöä ja niiden liikevaihdon arvo oli 20,5 miljardia euroa. Liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla, kun taas henkilöstön määrä laski.

Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii Helsingissä suhteellisen vähän, niiden määrä on vain 3,7 prosenttia kaikista helsinkiläisyrityksistä. Niiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 21,9 prosenttia ja liikevaihdosta 22,5 prosenttia. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat myös merkki kansainvälisten investoijien kiinnostuksesta Helsinkiä kohtaan.

Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi muihin helsinkiläisyrityksiin verrattuna. Kun ulkomaalaistaustaisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 35 henkilöä, niin jää helsinkiläisten suomalaisomisteisten yritysten henkilömäärä 5,8 henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä laski ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 11,3 miljoonaan euroon ja suomalaisomisteisissa yrityksissä nousi 1,9 miljoonaa euroon edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseutu ulkomaalaisomisteisten yritysten keskittymä Suomessa

Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on yhä vahvemmin keskittynyt Helsinkiin, mutta myös muualle pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 40,7 prosentilla oli toimintoja Helsingissä ja 66,4 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna 2019. Helsingin osuus ulkomaalaisten yritysten henkilöstöstä oli 22,5 prosenttia ja liikevaihdosta 20,9 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 41 prosenttia. Suomen ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihdosta 45,2 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa.

Ulkomaalaisomistus keskittyy tietyille toimialoille

Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, Helsingissä kärkeen nousee informaatio- ja viestintäala, jossa sijaitsi 20,9 prosenttia kaikista ulkomaalaisomisteisten yritysten työpaikoista. Toiseksi eniten työpaikkoja sijaitsi hallinto- ja tukipalvelutoiminnan aloilla (14,9 %) ja kolmanneksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan alalla (12,1 %). Liikevaihdon pohjalta osuutta tarkasteltaessa, suurimman osan liikevaihdosta tuotti informaatio- ja viestintäala (23,6 %) ja toiseksi eniten tukku- ja vähittäiskauppa (21,4 %).

Informaatio- ja viestintäalan ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä työskenteli 13 129 henkilöä, kun taas hallinto- ja tukipalvelutoiminnan aloilla 9 329 henkilöä ja rahoitus- ja vakuutustoiminnoissa 4 388 henkilöä. Yhdessä nämä muodostivat lähes 43 prosenttia kaikista ulkomaalaisomisteisten yritysten työpaikoista.

 Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, 16 752 työpaikkaa, Yhdysvallat, 6 674 työpaikkaa, ja Tanska, 5 225 työpaikkaa.