Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä ja merkitys Helsingissä

Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaisen omistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisten konsernien tytäryhtiöt. Uusia ulkomaalaisia yrityksiä syntyy Helsinkiin yritysostojen ja uusien yritysten perustamisen kautta.

Tilastokeskus ja Invest in Finland

Helsingin ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä kasvoi vuonna 201 6 lähes neljä prosenttia. Niiden lukumäärä oli 1 726. Näiden yritysten palveluksessa työskenteli 59 000 henkilöä ja niiden liikevaihdon arvo oli 19,1 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi kahdeksalla ja liikevaihto kuudella prosentilla.

Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii Helsingissä suhteellisen vähän, niiden määrä on vain 3,8 prosenttia kaikista helsinkiläisyrityksistä. Niiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 23 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 24 prosenttia. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat myös merkki kansainvälisten investoijien kiinnostuksesta Helsinkiä kohtaan.

Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi muihin helsinkiläisyrityksiin verrattuna. Kun ulkomaalaistaustaisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 34,3 henkilöä, niin jää helsinkiläisten suomalaisomisteisten yritysten henkilömäärä 5,5 henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä nousi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 11,1 miljoonaan euroon ja oli muissa yrityksissä 1,7 miljoonaa euroa.

Pääkaupunkiseutu ulkomaalaisomisteisten yritysten keskittymä Suomessa

Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on edelleen vahvasti keskittynyt Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 38 prosentilla oli toimintoja Helsingissä ja 63 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna 2016. Helsingin osuus ulkomaalaisten yritysten henkilöstöstä oli 24 prosenttia sekä liikevaihdosta 23 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 43 prosenttia. Suomen ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihdosta 48 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa.

Ulkomaalaisomistus keskittyy tietyille toimialoille

Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, Helsingissä kärkeen nousee turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut, jossa 90 prosenttia koko henkilöstömäärästä oli ulkomaalaisomisteisten yritysten palveluksessa. Muita osuuksien mukaan mitattuna suuria toimialoja olivat moottoriajoneuvojen valmistus (80 prosenttia), radio- ja televisiotoiminta (77 %), ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (76 %) ja elektroniikkateollisuus (75). Ulkomaalaisomistus on vähäisintä koulutusalan yritystoiminnassa (2 prosenttia), muussa palvelutoiminnassa (3 %) sekä maaliikenteessä (6 %). 

Merkittävin määrä työpaikkoja oli informaatio- ja viestintäalalla, 10 700 työpaikkaa, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (9 700) ja rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (9 100). Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, 24 100 työpaikkaa, Yhdysvallat, 5 600 työpaikkaa, ja Sveitsi, 4 100 työpaikkaa.