Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä ja merkitys Helsingissä

Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaisen omistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisten konsernien tytäryhtiöt. Uusia ulkomaalaisia yrityksiä syntyy Helsinkiin yritysostojen ja uusien yritysten perustamisen kautta.

Tilastokeskus ja Invest in Finland

Helsingin ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä kasvoi vuonna 2017 yli kuusi prosenttia. Niiden lukumäärä oli 1 830. Näiden yritysten palveluksessa työskenteli 63 500 henkilöä ja niiden liikevaihdon arvo oli 20,2 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi seitsemällä ja liikevaihto kuudella prosentilla.

Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii Helsingissä suhteellisen vähän, niiden määrä on vain 3,8 prosenttia kaikista helsinkiläisyrityksistä. Niiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta oli 24 prosenttia. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat myös merkki kansainvälisten investoijien kiinnostuksesta Helsinkiä kohtaan.

Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi muihin helsinkiläisyrityksiin verrattuna. Kun ulkomaalaistaustaisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 34,7 henkilöä, niin jää helsinkiläisten suomalaisomisteisten yritysten henkilömäärä 5,8 henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä nousi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 11,1 miljoonaan euroon ja muissa yrityksissä 1,8 miljoonaa euroon.

Pääkaupunkiseutu ulkomaalaisomisteisten yritysten keskittymä Suomessa

Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on yhä vahvammin keskittynyt Helsinkiin, mutta myös muualle pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 42 prosentilla oli toimintoja Helsingissä ja 68 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna 2017. Helsingin osuus ulkomaalaisten yritysten henkilöstöstä ja liikevaihdosta oli 25 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 42 prosenttia. Suomen ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihdosta 42 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa.

Ulkomaalaisomistus keskittyy tietyille toimialoille

Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, Helsingissä kärkeen nousee kulkuneuvojen valmistus, jossa 79 prosenttia koko henkilöstömäärästä oli ulkomaalaisomisteisten yritysten palveluksessa. Muita osuuksien mukaan mitattuna suuria toimialoja olivat radio- ja televisiotoiminta (77 %), elektroniikkateollisuus (77 %) ja ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (26 %). Ulkomaalaisomistus on vähäistä muussa palvelutoiminnassa (2 %), koulutusalan yritystoiminnassa (2 prosenttia) sekä posti- ja kuriiritoiminnassa (4 %). 

Merkittävin määrä työpaikkoja oli rahoituspalveluissa, 8 700 työpaikkaa, ohjelmistoalalla (6 400) ja elektroniikkateollisuudessa (4 100). Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, 24 200 työpaikkaa, Yhdysvallat, 5 800 työpaikkaa, ja Sveitsi, 4 300 työpaikkaa.