Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä ja merkitys Helsingissä

Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaisen omistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisten konsernien tytäryhtiöt. Uusia ulkomaalaisia yrityksiä syntyy Helsinkiin yritysostojen ja uusien yritysten perustamisen kautta.

Tilastokeskus ja Invest in Finland

Helsingin ulkomaalaisomisteisten yritysten määrän kasvu oli vuonna 2018 prosentin luokkaa. Niiden lukumäärä oli 1 849. Näiden yritysten palveluksessa työskenteli 64 781 henkilöä ja niiden liikevaihdon arvo oli 20,2 miljardia euroa. Liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla, kun taas henkilöstön määrä kasvoi kaksi prosenttia.

Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii Helsingissä suhteellisen vähän, niiden määrä on vain 3,9 prosenttia kaikista helsinkiläisyrityksistä. Niiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 24 prosenttia ja liikevaihdosta 23 prosenttia. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat myös merkki kansainvälisten investoijien kiinnostuksesta Helsinkiä kohtaan.

Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi muihin helsinkiläisyrityksiin verrattuna. Kun ulkomaalaistaustaisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 35 henkilöä, niin jää helsinkiläisten suomalaisomisteisten yritysten henkilömäärä 5,8 henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä laski ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 10,9 miljoonaan euroon ja suomalaisomisteisissa yrityksissä nousi 1,9 miljoonaa euroon edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääkaupunkiseutu ulkomaalaisomisteisten yritysten keskittymä Suomessa

Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on yhä vahvemmin keskittynyt Helsinkiin, mutta myös muualle pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 42 prosentilla oli toimintoja Helsingissä ja 67 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna 2018. Helsingin osuus ulkomaalaisten yritysten henkilöstöstä oli 24 prosenttia ja liikevaihdosta 21 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 41 prosenttia. Suomen ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihdosta 47 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa.

Ulkomaalaisomistus keskittyy tietyille toimialoille

Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, Helsingissä kärkeen nousee informaatio- ja viestintäala, jossa sijaitsi 18,8 prosenttia kaikista ulkomaalaisomisteisten yritysten työpaikoista. Toiseksi eniten työpaikkoja sijaitsi hallinto- ja tukipalvelutoiminnan aloilla (14,9 %) ja kolmanneksi eniten rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla (13,8 %). Liikevaihdon pohjalta osuutta tarkasteltaessa, suurimman osan liikevaihdosta tuotti informaatio- ja viestintäala (24,2 %) ja toiseksi eniten tukku- ja vähittäiskauppa (20,2 %).

Informaatio- ja viestintäalan ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä työskenteli 12 150 henkilöä, kun taas hallinto- ja tukipalvelutoiminnan aloilla 9 632 henkilöä ja rahoitus- ja vakuutustoiminnoissa 8 915 henkilöä. Yhdessä nämä muodostivat yli 47 prosenttia kaikista ulkomaalaisomisteisten yritysten työpaikoista.

 Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, 21 712 työpaikkaa, Yhdysvallat, 6 470 työpaikkaa, ja Tanska, 5 062 työpaikkaa.