Työttömyysaste pieneni Helsingissä kaikissa peruspiireissä

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2018  lopussa 9,2 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 31 700 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2016 lopussa lähes viisi vuotta kestäneen kasvun jälkeen. Vuonna 2018 työttömien määrä pieneni lähes 3 900 henkilöllä vuoden takaisesta, eli 11 prosentilla. Vuotta aiemmin työttömien määrä oli vähentynyt 12 prosentilla. 

Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin isoissa suurpiireissä Eteläisen suurpiirin 5,8 prosentin ja Itäisen suurpiirin 13,4 prosentin välillä. Pienimmässä suurpiirissä, Östersundomissa työttömyysaste on kaupungin alhaisin 5,7 prosenttia. Östersundomissa oli kaikkiaan 61 työtöntä. 

Vuonna 2018 Helsingin työttömyysaste pieneni 1,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuotta aiempaan. Työttömyysaste laski kaikissa Helsingin suurpiireissä. Eniten laskua oli Itäisessä suurpiirissä, 1,6 prosenttiyksikköä. Keskisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksikköä. Vähiten työttömyysaste laski Eteläisessä suurpiirissä, 0,6 prosenttiyksikköä. 

Myös peruspiiritasolla tarkasteltuna työttömyysaste laski kaikissa Helsingin peruspiireissä. Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin peruspiireissä Länsi-Pakilan 4,3 prosentin ja Jakomäen 16,9 prosentin välillä. Eniten työttömyysaste pieneni vuonna 2018 Myllypuron peruspiirissä, jossa väestö kasvaa ja alue on saanut uutta elinvoimaa mm. ammattikorkeakoulun kampuksen myötä. 

 

Nuorten työttömien määrä on vähentynyt kaikkien työttömien määrää nopeammin 

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2018 lopussa 6,9 prosenttia. 25–29-vuotiaiden työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, samoin kaikkien alle 30-vuotiaiden nuorten. Kaikkiaan alle 30-vuotiaiden työttömyysaste laski vuoden takaisesta 1,2 prosenttiyksikköä.

Suurpiiritasolla tarkasteltuna korkein työttömyysaste alle 30-vuotiailla helsinkiläisillä oli Itäisessä suurpiirissä, 11,8 prosenttia ja matalin Eteläisessä suurpiirissä, 3,3 prosenttia. Nuorten työttömyysaste putosi vuoden takaisesta eniten Itäisessä suurpiirissä (- 2,1 prosenttiyksikköä). Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee Vironniemen 2,8 prosentin ja Jakomäen 13,1 prosentin välillä. Vuonna 2018 nuorten työttömyysasteet alenivat voimakkaimmin Maunulan, Mellunkylän, Myllypuron ja Tuomarinkylän peruspiireissä.
 
Työttömyys on nuorilla miehillä naisia selvästi yleisempää. Vuoden 2018 lopussa alle 30-vuotiaiden miesten työttömyysaste Helsingissä oli 8,7 prosenttia ja naisten 5,5 prosenttia. Työttömien määrä väheni voimakkaammin nuorilla naisilla. Alle 30-vuotiaita miehiä oli vuoden 2018 lopussa 12 prosenttia ja naisia 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Koko kaupungin tasolla tarkasteltuna nuorten työttömien määrä pieneni 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä oli lähes 1 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti alle 30-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2018 lopussa reilu 6 000. Heistä alle 25-vuotiaita oli 2 400 ja alle 20-vuotiaita 400. Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä väheni kaikissa Helsingin suurpiireissä. Prosentuaalisesti voimakkainta työttömien määrän pudotus oli Pohjoisessa suurpiirissä (- 20 %) sekä Keskisessä (-18 %) ja Eteläisessä (- 18 %) suurpiirissä. Maltillisimmin nuorten työttömien määrä pieneni Läntisessä suurpiirissä, 10 prosentilla. Lukumääräisesti nuorten työttömien määrä pieneni eniten Itäisessä suurpiirissä, jossa nuoria on eniten. 

Vuoden 2019 lopun taulukot löytyvät Taulukot ja kuviot -sivun alalaidassa https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/tilastotkuviot

Koko julkaisu: Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa 
(vuoden 2018 julkaisun taulukot excel-muodossa Taulukot ja kuviot -sivun alalaidassa https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/tilastotkuviot)

Koko Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2017 lopussa

Koko Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2016 lopussa

Koko Julkaisu Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2015 lopussa