Työttömien määrä väheni eniten nuorimmissa ikäryhmissä sekä korkeakoulutetuilla 

Helsingissä vuoden 2016 lopulla alkanut työttömien määrän väheneminen kiihtyi vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 loppuun mennessä työttömien määrä oli alentunut vuotta aiemmasta 12 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita Helsingissä oli tuolloin yhteensä 35 646. Vuonna 2018 laskusuuntainen kehitys on jatkunut tasaisesti samaa vauhtia.

Vuonna 2017 työttömien määrä laski kaikissa ikäryhmissä. Eniten väheni nuorten työttömien määrä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni 17 prosentilla ja 25–29-vuotiaiden määrä 15 prosentilla edellisvuodesta. Vanhimmissa ikäryhmissä työttömyys vähenee hitaammin.

Työttömien määrä aleni myös kaikilla koulutustaustoilla. Voimakkaimmin tämä näkyi Helsingissä korkeakoulutetuilla; ylemmän ja alemman korkeakouluasteen suorittaneilla pudotus oli 19 prosenttia ja tutkijakoulutuksen omaavilla 16 prosenttia vuoden takaisesta. Vähiten työttömien määrä pieneni vain perusasteen suorittaneiden ryhmässä, viisi prosenttia edellisvuodesta.

Työttömyysaste laski Helsingissä – alueelliset erot yhä suuria

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2017 lopussa 10,5 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin sisällä työttömyysaste aleni kaikkialla melko tasaisesti. Suurpiireittäin tarkasteltuna eniten laskua työttömyysasteessa oli Keskisessä ja Koillisessa suurpiirissä. Peruspiiritasolla työttömyysaste laski lähes kaikissa Helsingin peruspiireissä. Poikkeuksena oli ainoastaan Jakomäen peruspiiri, jossa työttömyysaste nousi vuoden takaisesta. Työttömyysaste poikkeaa paljon kaupungin eri alueiden välillä. Vuonna 2017 työttömyysasteet vaihtelivat Helsingin peruspiireissä 5,6 prosentin ja 20,0 prosentin välillä. 

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun ympäri kaupunkia

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui Helsingissä vuoden 2017 maaliskuussa ja pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi reippaaseen laskuun. Vuoden 2017 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, eikä laskusuunta ole osoittanut hidastumisen merkkejä vuoden 2018 aikana. Vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä laski vauhdilla ympäri kaupunkia, oli pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä yhä vuoden 2017 lopussa korkealla, 35,3 prosenttia. Korkeimmillaan pitkäaikaistyöttömien osuus oli Eteläisessä suurpiirissä.

Pitkäaikaistyöttömyys väheni suhteellisesti eniten nuorilla. Alle 25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli 61 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 25–29-vuotiaita 47 prosenttia vähemmän.

 

Koko Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2017 lopussa

Koko Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2016 lopussa

Koko Julkaisu Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2015 lopussa