Työttömyysasteet vaihtelevat Eteläisen suurpiirin 5,6 prosentin ja Itäisen suurpiirin 13,0 prosentin välillä 

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2019 lopussa 9,0 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 31 554 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2016 lopussa lähes viisi vuotta kestäneen kasvun jälkeen. Vuonna 2019 työttömien määrän väheneminen pysähtyi ja työttömiä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin, pudotusta vuoden takaisesta vain 16 henkilön verran, eli 0,7 prosenttia. Vuotta aiemmin työttömien määrä oli vähentynyt 11 prosentilla.

Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin suurpiireissä Eteläisen suurpiirin 5,6 prosentin ja Itäisen suurpiirin 13,0 prosentin välillä. Vuonna 2019 Helsingin työttömyysaste pieneni vain 0,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuotta aiempaan. Työttömyysaste säilyi edellisvuoden tasolla Eteläisessä, Keskisessä, Koillisessa ja Kaakkoisessa suurpiirissä. Läntisessä ja Itäisessä sekä Östersundomin suurpiirissä työttömyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja Pohjoisessa suurpiirissä työttömyysaste kohosi hivenen.

Nuorten työttömien määrä väheni eniten Itäisessä suurpiirissä

Nuorten työttömien määrä aleni hieman vuonna 2019 verrattuna vuoden takaiseen. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2019 lopussa 6,7 prosenttia. 25–29-vuotiaiden työttömyysaste oli 6,3 prosenttia ja kaikkien alle 30-vuotiaiden nuorten 6,5 prosenttia. Kaikkiaan alle 30-vuotiaiden työttömyysaste laski vuoden takaisesta 0,5 prosenttiyksikköä.

Suurpiiritasolla korkein työttömyysaste alle 30-vuotiailla helsinkiläisillä oli Itäisessä suurpiirissä, 10,3 prosenttia (ed. vuosi 11,8 %) ja matalin Eteläisessä suurpiirissä, 3,2 prosenttia. Nuorten työttömyysaste putosi vuoden takaisesta eniten Itäisessä suurpiirissä (-1,4 prosenttiyksikköä). Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee Ullanlinnan 2,8 prosentin ja Mellunkylän 11,5 prosentin välillä. Vuonna 2019 nuorten työttömyysasteet alenivat voimakkaimmin Jakomäen, Kulosaaren, Vartiokylän ja Vuosaaren peruspiireissä.

Työttömyys on nuorilla miehillä naisia selvästi yleisempää. Vuoden 2019 lopussa alle 30-vuotiaiden miesten työttömyysaste Helsingissä oli 8,2 prosenttia ja naisten 5,1 prosenttia. Työttömien määrä väheni voimakkaammin nuorilla naisilla. Alle 30-vuotiaita miehiä oli vuoden 2019 lopussa kolme prosenttia ja naisia kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko kaupungin tasolla nuorten työttömien määrä pieneni seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä oli 4 40 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti alle 30-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2019 lopussa lähes 5 600. Heistä alle 25-vuotiaita oli 2 300 ja alle 20-vuotiaita 380. Alle 30-vuotiaiden työttömien määrät vähenivät maltillisesti kaikissa Helsingin suurpiireissä. Nuorten työttömien määrä pieneni eniten Itäisessä (- 159 henkilö) ja läntisessä suurpiirissä (-109 henkilöä). Näissä suurpiireissä nuoria työttömiä on eniten.

 

 

Itäisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä pitkäaikaistyöttömien osuus 35 prosenttia

Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden työttömänä olleiden, määrä kasvoi rajusti vuoteen 2016 saakka. Ajanjaksolla 2012–2016 pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi lähes 11 000 hengellä, eli 180 prosentilla. Vuonna 2017 käynnistyneiden määräaikaishaastatteluiden seurauksena TE-toimiston asiakasrekisteristä poistettiin työttömän statuksella olleita henkilöitä, jotka eivät tosiasiassa enää olleet työttömiä työnhakijoita. Vuosina 2017-2018 pitkäaikaistyöttömyys väheni reippaasti. Osin muutos oli seurausta TE-toimiston asiakasrekisterin tietojen ajantasaistamisesta, ja toki myös hyvä talous- ja työllisyystilanne yhdessä työllisyyden hoidon kanssa vaikuttavat asiaan. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli kuitenkin ehtinyt kasvaa suureksi vuosikymmenen alkuun verrattuna.

Vuonna 2019 pitkäaikaistyöttömiksi luokiteltuja henkilöitä oli Helsingissä 10 450, eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin, vain 37 henkilöä vähemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys on yleisempää kokeneemmilla työnhakijoilla. Vuonna 2019 kaikista pitkäaikaistyöttömistä hieman yli puolet oli yli 50-vuotiaita. Kaikista alle 30-vuotiaista työttömistä yli vuoden työttömänä olleita oli joka kymmenes, kun taas yli 50-vuotiaista joka toinen. Yli 55-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli 3 380, mikä oli 37 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä. Lähes viidesosa pitkäaikaistyöttömistä kuuluu ikäryhmässä 60–64-vuotiaat ja vuoden 2019 lopussa heitä oli 1 970. Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä 540.

Joka kolmas helsinkiläinen työtön lukeutui vuonna 2019 pitkäaikaistyöttömiin. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli matalin Keskisessä (31,1 %) ja Koillisessa suurpiirissä (32,1 %) ja korkein Itäisessä (34,8 %) ja Pohjoisessa suurpiirissä (34,6 %).

Koko kaupungin tasolla pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuonna 2019 lähes saman kuin vuotta aiemmin. Läntisessä ja Keskisessä suurpiirissä pitkäaikaistyöttömien määrät putosivat hieman edellisvuodesta.

 

 

Aineisto

Helsingin kaupunginkanslian tilaama Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2018 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2019 lopun tilanteesta (työttömät).

Myös aiempien vuosien työttömien määrissä on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Sen sijaan työttömyysaste on aiempien vuosien kohdalla poimittu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tiedoista, jossa työvoima ja työttömät ovat saman vuoden rekisteritietoja.

Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista.

 

Vuoden 2020 alueittaiset ennakkotiedot valmistuvat kesällä 2021. 

Vuoden 2019 tilastotiedot peruspiiritasolla HKI Työttömyystaulukot 2019.xlsx 
Vuoden 2019 tiedoista ei ole julkaisua. 

Julkaisu: Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa 

Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2017 lopussa

Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2016 lopussa

Julkaisu Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2015 lopussa