Työpaikkamäärä Helsingissä

Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa 388 000 työpaikkaa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan. Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkamäärä kasvoi yli kaksi prosenttia. Helsinki muodostaa maan suuriman työpaikka-alueen. Helsingin seudun työpaikoista lähes 54 prosenttia sijaitsi pääkaupungissa. Kaikista maamme työpaikoista 17 prosenttia oli Helsingissä.

Toimialarakenne palveluvaltainen

Helsingin toimialarakennetta dominoivat palvelualat, joiden osuus työpaikoista oli 89 prosenttia vuonna 2016. Kaupan ja muiden markkinapalvelujen osuus työpaikoista oli 61 prosenttia ja julkisen hallinnon sekä hyvinvointipalvelujen osuus 27 prosenttia. Jalostusalojen osuus työpaikoista jäi kymmeneen prosenttiin.

Suurin toimiala oli terveys- ja sosiaalipalvelut alan työllistäessä 54 400 henkilöä. Alan kaikista työpaikoista 14 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Alan työpaikkamäärä kasvoi kahdella prosentilla edellisestä vuodesta. 

Toiseksi merkittävimmän toimintakokonaisuuden muodostavat ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan liittyvät alat, jotka työllistävät 39 300 henkeä. Työpaikkamäärä kasvoi viidella prosentilla vuoteen 2015 verrattuna. Pääkaupungin osuus alan työpaikoista oli 30 prosenttia.

Kolmanneksi merkittävin työllistäjä oli kauppa. Alalla oli työpaikkoja kaikkiaan 38 300 eli 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Helsingin osuus kaikista kaupan alan työpaikoista oli 15 prosenttia.

Seuraavaksi merkittävin työllistäjä oli informaatio ja viestintä 37 200 työpaikalla. Alan työpaikkamäärä kasvoi kahdella prosentilla vuodesta 2015 ja Helsingin osuus alan työpaikoista oli 41 prosenttia.

Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (33 600), julkinen hallinto ja maanpuolustus (28 100 työpaikkaa) sekä koulutus (24 000).
 

 

Laatuseloste

Työpaikkojen määrää koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen työssäkäyntitilastoon vuosilta 2013–2016 ja tiedot kerätty Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelusta. Käytetty toimialaluokitus on TOL2008 mukainen.