Työpaikkamäärä Helsingissä

Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa 397 346 työpaikkaa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan. Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkamäärä kasvoi yli kaksi prosenttia. Helsinki muodosti maan suuriman työpaikka-alueen. Helsingin seudun työpaikoista lähes 52 prosenttia sijaitsi pääkaupungissa. Kaikista maamme työpaikoista 17 prosenttia oli Helsingissä.

Toimialarakenne palveluvaltainen

Helsingin toimialarakennetta dominoivat palvelualat, joiden osuus työpaikoista oli 87 prosenttia vuonna 2017. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus työpaikoista oli lähes 10 prosenttia ja julkisen hallinnon sekä hyvinvointipalvelujen osuus 27 prosenttia.  Teollisuusalojen osuus työpaikoista jäi lähes 4,5 prosentiin.

Suurin toimiala oli terveys- ja sosiaalipalvelut alan työllistäessä 55 290 henkilöä. Alan kaikista työpaikoista 14 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Alan työpaikkamäärä kasvoi kahdella prosentilla edellisestä vuodesta. 

Toiseksi merkittävimmän toimintakokonaisuuden muodostavat ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan liittyvät alat, jotka työllistävät 40 989 henkeä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työpaikkamäärä kasvoi neljällä prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Pääkaupungin osuus alan työpaikoista oli 30 prosenttia.

Kolmanneksi merkittävin työllistäjä oli informaatio- ja viestintäala. Alalla oli työpaikkoja kaikkiaan 38 398 eli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Helsingin osuus kaikista informaatio- ja viestintäalan työpaikoista oli 41 prosenttia.

Seuraavaksi merkittävin työllistäjä oli tukku- ja vähittäiskauppa 37 902 työpaikalla. Alan työpaikkamäärä väheni prosentilla vuodesta 2016 ja Helsingin osuus alan työpaikoista oli 14 prosenttia.

Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (33 397), julkinen hallinto ja maanpuolustus (28 969 työpaikkaa) sekä koulutus (23 909).
 

 

Laatuseloste

Työpaikkojen määrää koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen työssäkäyntitilastoon vuosilta 2013–2017 ja tiedot kerätty Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelusta. Käytetty toimialaluokitus on TOL2008 mukainen.