Työpaikkamäärä Helsingissä

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa 413 677 työpaikkaa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan. Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkamäärä kasvoi 1,1 prosenttia. Helsinki muodosti maan suuriman työpaikka-alueen. Helsingin seudun työpaikoista yli 52 prosenttia sijaitsi pääkaupungissa. Kaikista maamme työpaikoista yli 17 prosenttia oli Helsingissä.

Toimialarakenne palveluvaltainen

Helsingin toimialarakennetta dominoivat palvelualat, joiden osuus työpaikoista oli 88,1 prosenttia vuonna 2019. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus työpaikoista oli lähes 9,3 prosenttia ja julkisen hallinnon sekä hyvinvointipalvelujen osuus 27,3 prosenttia. Teollisuusalojen osuus työpaikoista jäi lähes 4,2 prosentiin.

Suurin toimiala oli terveys- ja sosiaalipalvelut alan työllistäessä 57 713 henkilöä. Alan kaikista työpaikoista 14 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Alan työpaikkamäärä kasvoi 1,5 prosentilla edellisestä vuodesta. 

Toiseksi merkittävimmän toimintakokonaisuuden muodostavat ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan liittyvät alat, jotka työllistävät 43 548 henkeä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työpaikkamäärä kasvoi 0,9 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Pääkaupungin osuus alan työpaikoista oli 30,1 prosenttia.

Kolmanneksi merkittävin työllistäjä oli informaatio- ja viestintäala. Alalla oli työpaikkoja kaikkiaan 41 436 eli 2,4 enemmän kuin vuonna 2018. Helsingin osuus kaikista informaatio- ja viestintäalan työpaikoista oli 40,7 prosenttia.

Seuraavaksi merkittävin työllistäjä oli tukku- ja vähittäiskauppa 38 533 työpaikalla. Alan työpaikkamäärä kasvoi 0,5 prosenttia vuodesta 2018 ja Helsingin osuus alan työpaikoista oli 14,8 prosenttia.

Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (35 038), julkinen hallinto ja maanpuolustus (30 581 työpaikkaa) sekä koulutus (24 578).
 

 

Laatuseloste

Työpaikkojen määrää koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen työssäkäyntitilastoon vuosilta 2007–2018 ja tiedot kerätty Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelusta. Käytetty toimialaluokitus on TOL2008 mukainen.