Työpaikkamäärän kehitys Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Työpaikkamäärä Helsingissä oli 421 500 työpaikkaa vuonna 2016 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työpaikkamäärä kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko pääkaupunkiseudun työpaikkamäärä oli 666 900 ja koko Helsingin seudulla työssä käyvien määrä oli 766 900. Kaikista maan työpaikoista 17 prosenttia sijaitsi maan pääkaupungissa. Pääkaupunkiseudun osuus kaikista työpaikoista oli 27 prosenttia ja koko Helsingin seudun osuus 31 prosenttia.

2000-luvulla työpaikkamäärä on kasvanut Helsingissä 36 500 henkilöllä ja on vuonna 2016 yhdeksän prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000. Kaupungin työpaikkamäärä on kehittynyt viimeisten 10 vuoden aikana yhtä nopeasti kuin koko pääkaupunkiseudulla 2000-luvun alun notkahduksen jälkeen.