Työvoima -sivuilla esitetään uusinta tilastotietoa Helsingin ja Helsingin seudun työllisistä ja työttömistä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2018 lopussa Helsingin työvoimaan (= työlliset ja  työttömät) kuului 350 772 henkilöä. Työllisiä oli 318 983 ja työttömiä oli 31 789. Työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli 9,1 prosenttia. 

Suomen- ja ruotsinkielisen väestön osuus työvoimasta on 85 prosenttia ja muunkielisiä on 15 prosenttia. Työttömyysaste oli suomen- ja ruotsinkielisillä 7,4 prosenttia ja muunkielisillä 18,5 prosenttia. Kokonaisuudessaan Helsingin muunkieliseen työvoimaan kuului 52 155 henkilöä. 

Työvoiman ulkopuolella oleviin lukeutuvat opiskelijat, varusmies - tai siviilipalvelustaan suorittavat henkilöt ja eläkeläiset. Lisäksi työvoiman ulkopuolisiin lukeutuvat muut työvoiman ulkopuolella olevat, jotka eivät ole työllisiä tai työttömiä, eivätkä myöskään kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Opiskelijoiden osuus Helsingin 20–64-vuotiaasta väestöstä oli 6 prosenttia. Väestön pääasiallisen toiminnan päättelyssä työvoimaan kuuluvuus on asetettu ensisijalle. Siten myös opiskelija, jolla on vuoden lopussa voimassa oleva työsuhde, luokittuu opiskelijan sijaan työlliseksi. Eläkeläisten osuus 20–64-vuotiaasta työikäisestä väestöstä oli 5 prosenttia.

Helsinkiläisistä 20–64-vuotiaista ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat lukeutui 7 prosenttia samanikäisestä väestöstä. Tähän ryhmään kuuluvat mm. kotihoidontuella tai muutoin kotona lapsiaan hoitavat. Lisäksi ryhmään luokittuvat voivat olla työkyvyttömiä henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan saa eläkettä tai työttömiä, jotka eivät ole ilmoittautuneet työnhakijaksi työvoimaviranomaisen rekisteriin. Tässä ryhmässä on myös pieni osa henkilöitä, jotka ovat poistuneet maasta, mutta eivät ole tehneet muuttoilmoitusta. Ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat lukeutuvista puolet oli muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.