Työllisyyskehitys

Vuonna 2018 Helsingissä oli 336 900 työllistä, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla työllisiä oli 753 200, ja kasvua vuoden takaisesta 2,5 prosenttia. Koko maassa työllisiä oli 2 539 900, mikä oli 2,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. (TK, työvoimatutkimus).

Vuonna 2018 Helsingin työllisyysaste oli 74 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudun työllisyysaste oli 74,3 prosenttia ja Suomen työllisyysaste oli 71,7 prosenttia. Työllisyysaste on laskettu 15–64-vuotiaasta väestöstä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa ajantasaista tietoa työllisyyden kehityksestä. Se perustuu otosaineistoon ja on luonteeltaan suuntaa antavaa. Varsinkin kuntatasoisissa tiedoissa voi olla suurtakin satunnaisvaihtelua.

Tilastokeskuksen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto antaa luotettavan kuvan työllisyyden muutoksista. Tämä aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Tällä hetkellä tuoreimmat tilastotiedot ovat vuoden 2017 lopusta.

 

Tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta saadaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja työvoimatutkimuksesta. Näiden kahden lähteen tiedot poikkeavat toisistaan keruutavasta ja työllisten päättelystä johtuen jonkin verran. Muun muassa työllisten määrä on työvoimatutkimuksessa joitakin prosentteja suurempi.

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Tilaston viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko.
Lue lisää Työssäkäyntitilastosta https://www.stat.fi/meta/til/tyokay.html

Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Pääkaupunkiseudun kunnilla on työvoimatutkimuksesta erillistilaus, jossa tiedot ovat suuntaa-antavia pienen otoskoon vuoksi. Tiedot kuvaavat vuosineljänneksien keskiarvoja. Helsingin kohdalla otos on n. 3 000 vuosineljänneksessä.
Lue lisää Työvoimatutkimuksesta https://www.stat.fi/meta/til/tyti.html