Työllisyyskehitys

Vuonna 2018 Helsingissä oli 336 900 työllistä, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla työllisiä oli 753 200, ja kasvua vuoden takaisesta 2,5 prosenttia. Koko maassa työllisiä oli 2 539 900, mikä oli 2,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. (TK, työvoimatutkimus).

Vuonna 2018 Helsingin työllisyysaste oli 74 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudun työllisyysaste oli 74,3 prosenttia ja Suomen työllisyysaste oli 71,7 prosenttia. Työllisyysaste on laskettu 15–64-vuotiaasta väestöstä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa ajantasaista tietoa työllisyyden kehityksestä. Se perustuu otosaineistoon ja on luonteeltaan suuntaa antavaa. Varsinkin kuntatasoisissa tiedoissa voi olla suurtakin satunnaisvaihtelua.

Tilastokeskuksen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto antaa luotettavan kuvan työllisyyden muutoksista. Tämä aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Tällä hetkellä tuoreimmat tilastotiedot ovat vuoden 2017 lopusta.