Työllisyyskehitys

Vuonna 2017 Helsingissä oli 328 900 työllistä, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla työllisiä oli 734 800, ja kasvua vuoden takaisesta 1,3 prosenttia. Koko maassa työllisiä oli 2 473 200, 1,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. (TK, työvoimatutkimus).

Vuonna 2017 Helsingin työllisyysaste oli 72,4 prosenttia, Helsingin seudun työllisyysaste oli 73,3 prosenttia ja Suomen työllisyysaste oli 69,6 prosenttia. Työllisyysaste on laskettu 15–64-vuotiaasta väestöstä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa ajantasaista tietoa työllisyyden kehityksestä. Se perustuu otosaineistoon ja on luonteeltaan suuntaa antavaa. Varsinkin kuntatasoisissa tiedoissa voi olla suurtakin satunnaisvaihtelua.

Tilastokeskuksen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto antaa luotettavan kuvan työllisyyden muutoksista. Tämä aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Tällä hetkellä tuoreimmat tilastotiedot ovat vuoden 2016 lopusta.