Työllisyyskehitys

Vuonna 2019 Helsingissä oli 338 400 työllistä, mikä oli 0,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla työllisiä oli 767 300, ja kasvua vuoden takaisesta 1,9 prosenttia. Koko maassa työllisiä oli 2 565 600, mikä oli 1,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2018 työllisten määrät olivat kasvaneet voimakkaammin. (TK, työvoimatutkimus)

Vuonna 2019 Helsingin työllisyysaste oli 74,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudun työllisyysaste oli 74,8 prosenttia ja Suomen työllisyysaste oli 72,6 prosenttia. Työllisyysaste on laskettu 15–64-vuotiaasta väestöstä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa ajantasaista tietoa työllisyyden kehityksestä. Se perustuu otosaineistoon ja on luonteeltaan suuntaa antavaa. Varsinkin Helsingin tiedoissa voi olla suurtakin satunnaisvaihtelua.

Tilastokeskuksen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto antaa luotettavan kuvan työllisyyden muutoksista. Tämä aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Tällä hetkellä tuoreimmat tilastotiedot ovat vuoden 2018 lopun ennakkotiedot.

 

Tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta saadaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja työvoimatutkimuksesta. Näiden kahden lähteen tiedot poikkeavat toisistaan keruutavasta ja työllisten päättelystä johtuen jonkin verran. Muun muassa työllisten määrä on työvoimatutkimuksessa joitakin prosentteja suurempi.

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Tilaston viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko. Lue lisää Työssäkäyntitilastosta https://www.stat.fi/meta/til/tyokay.html

Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Pääkaupunkiseudun kunnilla on työvoimatutkimuksesta erillistilaus, jossa tiedot ovat suuntaa-antavia pienen otoskoon vuoksi. Tiedot kuvaavat vuosineljänneksien keskiarvoja. Helsingin kohdalla otos on n. 3 000 vuosineljänneksessä. Lue lisää Työvoimatutkimuksesta https://www.stat.fi/meta/til/tyti.html