Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2017 lopussa Helsingin 20-64-vuotiaasta väestöstä 81 prosenttia kuului työvoimaan, eli lukeutui joko työlliseksi tai työttömäksi. Työllisiä oli 302 012, ja heidän osuutensa väestöstä oli 73 prosenttia. Työttömien osuus työikäisistä oli 8 prosenttia. Työttömiä oli 35 283, ja työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli 10,5 prosenttia. 

Työvoiman ulkopuolella oleviin lukeutuvat opiskelijat, varusmies - tai siviilipalvelustaan suorittavat henkilöt ja eläkeläiset. Lisäksi työvoiman ulkopuolisiin lukeutuvat muut työvoiman ulkopuolella olevat, jotka eivät ole työllisiä tai työttömiä, eivätkä myöskään kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Opiskelijoiden osuus Helsingin 20–64-vuotiaasta väestöstä oli 7 prosenttia. Väestön pääasiallisen toiminnan päättelyssä työvoimaan kuuluvuus on asetettu ensisijalle. Siten myös opiskelija, jolla on vuoden lopussa voimassa oleva työsuhde, luokittuu opiskelijan sijaan työlliseksi. Eläkeläisten osuus 20–64-vuotiaasta työikäisestä väestöstä oli 5 prosenttia.

Helsinkiläisistä 20–64-vuotiaista ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat lukeutui 7 prosenttia samanikäisestä väestöstä. Tähän ryhmään kuuluvat mm. kotihoidontuella tai muutoin kotona lapsiaan hoitavat. Lisäksi ryhmään luokittuvat voivat olla työkyvyttömiä henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan saa eläkettä tai työttömiä, jotka eivät ole ilmoittautuneet työnhakijaksi työvoimaviranomaisen rekisteriin. Tässä ryhmässä on myös pieni osa henkilöitä, jotka ovat poistuneet maasta, mutta eivät ole tehneet muuttoilmoitusta. Ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat lukeutuvista puolet oli muun kuin suomen -tai ruotsinkielisiä.

Suomen- ja ruotsinkielisellä väestöllä työllisen osuus 20-64-vuotiaasta väestöstä oli 77 prosenttia ja työttömyysaste 8,6 prosenttia. Helsingin muunkielisestä 20-64-vuotiaasta väestöstä 53 prosenttia kuului työllisiin ja työttömyysaste oli 21,3 prosenttia. Kokonaisuudessaan Helsingin muunkieliseen työvoimaan kuului 48 320 henkilöä. 

 

Lue lisää Helsingin väestöstä:
Helsingin väestö 2018/2019  -julkaisu
Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2018-2050 -julkaisu
Helsingin ulkomaalaistaustaisesta väestö - internetsivusto