Kuukausi- ja neljännesvuositiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot kuukausittain v. 2013 - 10/2018  TEM_2018.xls 

Työmarkkinat Helsingissä kuviot suhdannekuviot2018.pptx (päivitys kuukausittain ja neljännesvuosittain)

(lisätietoja Minna Salorinne, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh: 040 3344805)

Vuositilastot

Työpaikat

Työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 2000-2017 (vuosikeskiarvo), lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus tyopaikattvt.xlsx

Työpaikat Helsingissä toimialoittain 2007-2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikat_aikasarja.xls

Työpaikat Helsingissä peruspiireittäin v.1988-2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikatpiirit.xls

Työpaikat Helsingin peruspiireissä toimialan mukaan 31.12.2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikat_tol_pp.xls

Pendelöinti

Helsingissä työssäkäyvät helsinkiläiset ja muualta pendelöivät koulutustaustan ja iän mukaan 2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto pendelointi.xls

Työlliset

Helsingin työllinen työvoima toimialan mukaan v. 2007-2016,  lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto tyolliset.xls