Kuukausi- ja neljännesvuositiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot kuukausittain v. 2013 - 2019 TEM_2019.xls

Työllisyys Helsingissä neljännesvuosittain 2. vuosineljännes 2019.xlsx   Aineistojen Laatuseloste.docx

Työmarkkinat Helsingissä kuviot  suhdannekuviot2019.pptx (päivitys kuukausittain ja neljännesvuosittain)

(lisätietoja Minna Salorinne, etunimi.sukunimi@hel.fi)

Vuositilastot

Työpaikat

Työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 2000-2018 (vuosikeskiarvo), lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus tyopaikattvt.xlsx

Työpaikat Helsingissä toimialoittain 2007-2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikat_aikasarja.xls

Työpaikat Helsingissä peruspiireittäin v.1988-2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikatpiirit.xls

Työpaikat Helsingin peruspiireissä toimialan mukaan 31.12.2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikat_tol_pp.xls

Pendelöinti

Helsingissä työssäkäyvät helsinkiläiset ja muualta pendelöivät koulutustaustan ja iän mukaan 2016, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto pendelointi.xls

Työlliset

Helsingin työllinen työvoima toimialan mukaan v. 2007-2016,  lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto tyolliset.xls

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa (Tilastoja 2019:8)

Julkaisun tilastotaulukot Työttömyystaulukot2018.xlsx