Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2020.xlsx

Työttömyystilanne joulukuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli joulukuun lopussa 14,6 %

 • Työttömyysaste oli 5,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 61 % enemmän kuin vuosi sitten (koko maan kasvu 39 %)

  •   Helsingissä työttömistä työnhakijoista 22 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

  •    kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrän kasvu oli 31 %; 9 386 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten

 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 102 %

 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 90 %

 • 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 68 %

 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 42 %:lla

 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 53 %

 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 46 %

 • Avoimia työpaikkoja oli 28 % vähemmän kuin vuosi sitten

 

Työttömyystilanne heikkeni joulukuussa 

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 14,6 %. Työttömyysaste oli 5,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden joulukuussa. Helsingissä oli joulukuun lopussa 51 086 työtöntä työnhakijaa, mikä on 19 371 henkilöä (61 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Naisilla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 65 % ja miehillä 58 % vuoden takaisesta.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli joulukuussa 11 017 (vuotta aiemmin 1 033). Vuoden 2020 marraskuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi joulukuussa 1 511 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 2 384 enemmän kuin marraskuussa.  Verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 31 %, eli 9 386:lla henkilöllä.

Vuoden 2020 syksyllä työttömyyden muutokset olivat hyvin pieniä, mutta vuosi päättyi karuihin kasvulukuihin varsinkin uusien työttömien osalta. Helsingissä koronakriisi kasvatti kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrää (+31 %) suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin koko maassa, jossa kasvu oli 18 %.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä joulukuussa 22 %. Marraskuussa osuus oli 20 %. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, lentoemännät ja purserit, myyjät, avustavat keittiötyöntekijät, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat ja siivoojat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 61 % ja Vantaalla 77 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 39 % edellisvuodesta.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvussa

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 102 % vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 90 %. Nuorten työttömien määrä on kasvanut muita ikäryhmiä enemmän. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 42 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 53 % enemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä kasvoi 51 % ja kasvu oli suurinta toisen asteen koulutuksen suorittaneilla. Joulukuussa Helsingissä oli 13 513 vieraskielistä (eli muun kuin suomen ja ruotsinkielistä) työtöntä työnhakijaa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä ja koko maassa 46 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli joulukuun lopussa Helsingissä 15 348, mikä oli 4 860 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 967 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 51 % ja Vantaalla 78 % vuoden takaisesta.

Avoimien työpaikkojen määrä pudonnut eniten Vantaalla

 

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä joulukuun lopussa 5 972, mikä tarkoittaa 28 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 34 % ja Espoossa 16 %.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla lähi- ja sairaanhoitajille, myyntiedustajille ja myyjille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille sekä rakennusalan työntekijöille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 13 % vähemmän kuin vuosi sitten.