Tarkat tilastotiedot excelinä (TEM_2020.xlsx) löytyy tältä sivulta 

Työttömyystilanne huhtikuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 Työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla koko maata enemmän

 

► Helsingin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 18,0 %

► Työttömyysaste oli 9,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

► Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 113 % enemmän kuin vuosi sitten

♦ työttömistä työnhakijoista 41 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

♦ ilman lomautettuja työttömien määrän kasvu oli 27 %

► Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 219 %

► 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 199 %

► 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 130 %

► Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 64 %:lla

► Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 85 %

► Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 9 %

► Avoimia työpaikkoja oli 36 % vähemmän kuin vuosi sitten  

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 18,0 %. Työttömyysaste oli 9,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Helsingissä oli huhtikuun lopussa 63 069  työtöntä työnhakijaa, mikä on 33 500 henkilöä (eli 113 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Osa-aikaisesti lomautettuja ei tilastoida työttömiin työnhakijoihin.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli 26 076 (vuotta aiemmin 534). Ilman kokoaikaisesti lomautettuja työttömien määrä kasvoi 27 % vuoden takaisesta, eli 7 900:lla henkilöllä. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 41 %. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus lomautetuista oli kolmasosa. Neljäsosa lomautetuista oli ammatteihin luokittelemattomia (nuoria, vastavalmistuneita, ammatti tuntematon). Viidesosa lomautetuista kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmiin. 

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 112 %  ja Vantaalla 141 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 89 % edellisvuodesta.

Nuorten työttömien määrä kolminkertaistui

Alle 25-vuotiaiden ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrät kasvoivat 200 %   vuoden takaisesta.  Nuorissa on keskimäärin enemmän lomautettuja. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi  64 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 85  % enemmän kuin vuosi sitten.  Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 9 %. Pitkäaikaistyöttömänä oli huhtikuun lopussa 11 139 henkilöä.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä huhtikuun lopussa 6 130, mikä tarkoittaa 36 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 31 %  Espoossa 25 %.  Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 19 % vähemmän kuin vuosi sitten.