Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021_2.xlsx     Kuviot suhdannekuviot2021.pptx

Työttömyystilanne helmikuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli helmikuun lopussa 14,1 %

 • Työttömyysaste oli 5,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 60 % enemmän kuin vuosi sitten (koko maan kasvu 32 %)

  •   Helsingissä työttömistä työnhakijoista 19 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

  •    kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrän kasvu oli 34 %; 10 157 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten

 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 104 %

 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 90 %

 • 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 65 %

 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 43 %:lla

 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 58 %

 • Vieraskielisten työttömien määr kasvoi 56 %

 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 58 %

 • Avoimia työpaikkoja oli 22 % vähemmän kuin vuosi sitten

 

Helsingin työttömyystilanteessa ei näy helpotusta 

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 14,1 %. Työttömyysaste oli 5,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden helmikuussa. Helsingissä oli helmikuun lopussa 49 349 työtöntä työnhakijaa, mikä on 18 469 henkilöä (60  %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien naisten määrä kasvoi 65 % ja miesten 56 % vuoden takaisesta.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli helmikuussa 9 249 (vuotta aiemmin 937). Vuoden 2021 tammikuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni helmikuussa 319 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 121 enemmän kuin tammikuussa.  Verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 34 %, eli 10 157:lla henkilöllä.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä helmikuussa 19 %. Osuus oli sama kuin tammikuussa. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lentoemännät ja purserit sekä lentokapteenit, tarjoilijat, myyjät, avustavat keittiötyöntekijät, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat ja siivoojat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 52 % ja Vantaalla 72 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 32 % edellisvuodesta.

 

Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 104 % vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 90 %. Nuorten työttömien määrä on kasvanut muita ikäryhmiä enemmän. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 43 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 58 % enemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä kasvoi 56 % ja kasvu oli suurinta toisen asteen koulutuksen suorittaneilla. Helmikuussa Helsingissä oli 13 167 vieraskielistä työtöntä työnhakijaa. Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 27 % on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Osuus on sama kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä 58 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli helmikuun lopussa Helsingissä 16 672, mikä oli 6 094 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 750 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 61 % ja Vantaalla 84 % vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja eniten hoito- ja palvelualoilla, Espoossa avoimia työpaikkoja hieman enemmän kuin vuosi sitten  

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä helmikuun lopussa10 993, mikä tarkoittaa 22 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 24 %.  Espoossa avoimia työpaikkoja oli tarjolla 4 % enemmän kuin vuosi sitten.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla lähi- ja sairaanhoitajille, myyntiedustajille, puutarhatyöntekijöille (kesätyöt), siivoojille, myyjille, vartijoille, kiinteistöhuollon työntekijöille sekä varastotyöntekijöille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 5 % vähemmän kuin vuosi sitten.  Espoossa oli edellisten lisäksi tarjolla runsaasti paikkoja sosiaalialan ohjaajille, lastenhoitotyöntekijöille sekä liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajille.