Tarkat tilastotiedot excelinä ja ppt-kuviot löytyvät tältä sivulta 

Työttömyystilanne joulukuussa 2018 työ - ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

► Helsingin työttömyysaste joulukuun lopussa 9,3 %

►Työttömyysaste aleni 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta

►Työttömien määrä laski Helsingissä 10 %

►Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 16 % ja 25–29-vuotiaiden 10 %

►Yli 50-vuotiaita työttömiä 9 % vähemmän

►Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 16 %

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 9,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna osuus laski 1,2 prosenttiyksikköä. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli TEM:n tietojen mukaan 9,7 %. (Vilkas väestönkasvu tulee kuitenkin alentamaan Helsingin lukua, kunhan lopulliset tiedot valmistuvat.) Virallinen työttömyysaste lasketaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan ja se oli koko Suomen tasolla joulukuussa 5,4 %. http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tie_001_fi.html.

Helsingissä oli joulukuun lopussa 31 830 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä väheni 7 % ja Vantaalla laskua oli 12 % verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työttömien määrä laski 13 % edellisvuodesta.

Helsingissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 16 % ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä aleni 10 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä aleni 9 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 7 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Helsingissä oli 33 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 16 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 11 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski 20 %. Vantaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 8 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä putosi 32 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä joulukuun lopussa 7 811, mikä tarkoittaa 27 % kasvua edellisvuoteen nähden.  Espoossa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 12 %. Vantaalla työpaikkoja oli tarjolla 9 % edellisvuotta vähemmän. Koko maan tasolla avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 17 % viime vuodesta.