Tarkat tilastotiedot excelinä (TEM_2019.xls) ja ppt-kuviot (suhdannekuviot2019.pptx) löytyvät tältä sivulta 

Työttömyystilanne elokuussa 2019 työ - ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

Nuorten työttömyys alenee edelleen reippaasti, yli 50-vuotiaiden työttömyys kääntyi nousuun

► Helsingin työttömyysaste 9,2 %

►Työttömyysaste putosi 0,4 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta

►Työttömien määrä pieneni Helsingissä 3 %

►Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 11 % ja 25–29-vuotiaiden määrä pieneni 15 %

► 25–49-vuotiaiden työttömien määrä putosi 5 %

►Yli 50-vuotiaita työttömiä 1 % enemmän kuin vuosi sitten

►Pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni 3 %

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 9,2 %. Vuoden takaiseen verrattuna osuus laski 0,4 prosenttiyksikköä. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli TEM:n tietojen mukaan 8,9 %.

Helsingissä oli elokuun lopussa 31 711 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä väheni 3 % ja Vantaalla 2 % verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työttömien määrä laski 4 % edellisvuodesta.

Helsingissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 11 %, 25-29-vuotiaiden työttömien määrä aleni 15 %  ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 5 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi 1 %:n kasvuun. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 4 % vähemmän kuin vuosi sitten. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 20–29 vuotiaita työttömiä oli Helsingissä elokuussa 1 649, mikä oli 12 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Helsingissä oli 33 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 3 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 10 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski 6 %. Vantaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 5 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä putosi 12 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä elokuun lopussa 10 800, mikä tarkoittaa 16 % kasvua edellisvuoteen nähden.  Espoossa ja Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 17 % edellisvuotta enemmän. Koko maan tasolla avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 18 % viime vuodesta.