Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021.xlsx

Työttömyystilanne marraskuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli marraskuun lopussa 10,7 %
 • Työttömyysaste oli 2,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten
 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 20 % vähemmän kuin vuosi sitten (koko maan pudotus 20 %)
  • Helsingissä työttömistä työnhakijoista 7 % oli kokoaikaisesti lomautettuja
  • Ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä laski 7 % ; 2 533 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten
 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 34 %
 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 31 %
 • 25–49-vuotiaiden määrä väheni 23%
 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 10 %
 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 14 %
 • Vieraskielisten työttömien määrä väheni 9 % (työttömiä marraskuussa yht. 11 174)
 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 37 %
 • Avoimia työpaikkoja oli 61 % enemmän kuin vuosi sitten

 

Työttömien määrä pienenee nyt vauhdilla

Helsingissä oli marraskuun lopussa 37 801 työtöntä työnhakijaa, mikä on 9 387 henkilöä (20 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 8 165 henkilöä enemmän kun 2 vuotta sitten.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä v. 2021 marraskuussa 7 %. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli marraskuussa 2 469 (vuotta aiemmin 9 503). Lomautettuna oli eniten ravintola-alan työntekijöitä sekä lentohenkilöstöä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 2 533  henkilöä (7 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli marrakuussa 19 687, mikä oli 37 % enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuvauhti on hidastumassa.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 19 % ja Vantaalla 10 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä väheni 20 % edellisvuodesta.

Avoimia työpaikkoja tarjolla enemmän kuin ennen koronakriisiä

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä marraskuun lopussa 11 431, mikä on 61 % enemmän kuin vuosi sitten ja 20 % enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Työntekijöitä haetaan erityisesti myynti- ja ravintola-aloille, terveystoimeen, varhaiskasvatukseen, kiinteistöhoitoon, siivoukseen, varastotyöhön, vartiointiin sekä postiin. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 106 % ja Espoossa 55 %.  Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 74 % enemmän kuin vuosi sitten.