Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021.xlsx     

Työttömyystilanne kesäkuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

Työttömien työnhakijoiden määrä laskee, koska kokoaikaisesti lomautettujen määrä pienenee reippaasti. Kokonaan vailla työsuhdetta olevia työttömiä on kuitenkin viime vuotta hieman enemmän ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkuu.

 • Helsingin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 14,1 %
 • Työttömyysaste oli 3,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten
 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 20 % vähemmän kuin vuosi sitten (koko maan pudotus 24 %)
  • Helsingissä työttömistä työnhakijoista 14 % oli kokoaikaisesti lomautettuja
  • Ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 2 %; 666 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten
 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 33 %
 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 33 %
 • 25–49-vuotiaiden määrä väheni 23 %
 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 8 %
 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 12 %
 • Vieraskielisten työttömien määrä väheni 9 %
 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 71 %
 • Avoimia työpaikkoja oli 39 % enemmän kuin vuosi sitten

 

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä pieneni reilusti, pitkäaikaistyöttömyys nousee edelleen

 

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 14,1 %. Työttömyysaste oli 3,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden kesäkuussa. Helsingissä oli kesäkuun lopussa 49 609 työtöntä työnhakijaa, mikä on 12 283 henkilöä (20 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 15 930 henkilöä enemmän kun 2 vuotta sitten.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli kesäkuussa 7 062 (vuotta aiemmin 20 011). Vuoden 2021 toukokuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni kesäkuussa 1 506 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 2 553 enemmän kuin toukokuussa. Tämä on tavanomaista kausivaihtelua kesän alussa ja selittyy mm. vastavalmistuneiden astumisella työmarkkinoille.  Verrattuna vuoden 2020 kesäkuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 2 %, eli 666:lla henkilöllä.

Kun verrataan vuoden 2021 kesäkuun tilannetta koronaa edeltävään vastaavaa aikaan (vuoden 2019 kesäkuu), on työttömiä työnhakijoita yhteensä lähes 16 000 enemmän. Heistä 40 % kuuluu kokoaikaisesti lomautettuihin. Kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä on kasvanut 2 vuodessa 9 500:lla henkilöllä. Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) on noussut 9,7 %:sta -> 14,1 %: iin.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä v. 2021 kesäkuussa 14 %. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat edelleen ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, lentoemännän, myyjät, avustavat keittiötyöntekijät, siivoojat sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 21 % ja Vantaalla 15 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä väheni 24 % edellisvuodesta.

 

Nuorten työttömyys vähenee

Sekä alle 25-vuotiaiden että 25–29-vuotiaiden työttömien määrä putosi Helsingissä 33 % vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 8 %. Työttömien naisten määrä pieneni 24 % ja miesten 16 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 12 % vähemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä (yht. 13 911) laski 9 %. Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 28 % on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.

Koronakriisin pidempiaikaiset taloudelliset vaikutukset näkyvät mm. siinä, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä 71 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli kesäkuun lopussa Helsingissä 21 203, mikä oli 8 822 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 400 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Koronaa edeltävästä ajasta (2019 kesäkuu) pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut yli 10 689 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 43 %. Kaksi vuotta sitten vastaava osuus oli 31 %. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi nyt 68 % ja Vantaalla 108 % vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja eniten hoito- ja myyntityössä sekä rakennusalalla

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 7 802, mikä tarkoittaa 39 % kasvua edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 89 % ja Espoossa 93 %.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla myynti- ja hoitoaloilla sekä rakennuksilla. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 62 % enemmän kuin vuosi sitten