Työttömyystilanne elokuussa 2018 työ - ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

► Helsingin työttömyysaste elokuun lopussa 9,6 %

►Työttömyysaste aleni 1,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta

►Työttömien määrä laski Helsingissä 13 %

►Alle 25-vuotiaiden ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä aleni 10 %

►Yli 50-vuotiaita työttömiä 13 % vähemmän

►Pitkäaikaistyöttömien määrä putosi 30 %

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 9,6 %. Vuoden takaiseen verrattuna osuus laski 1,6 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömyysaste oli 9,2 %.

Työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä 32 797, mikä on 13 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa ja Vantaalla työttömien määrä väheni 12 %. Koko maan tasolla työttömien määrä laski nopeammin, 16 % edellisvuodesta. 

Helsingissä sekä alle 25-vuotiaiden että 25–29-vuotiaiden työttömien määrä laski 10 %. Alle 30-vuotiaiden työttömien määrän pudotusvauhti on hidastunut alkuvuodesta ja lasku on nyt kokonaistyöttömyyden laskua hitaampaa. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä aleni 13 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 16 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Joka kolmannella työttömällä Helsingissä työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömyys alenee yhä kokonaistyöttömyyttä nopeammin. Elokuun lopussa Helsingissä oli 10 922 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 30 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden keston mukaan tarkasteltuna 2–3 vuotta työttömänä olleiden määrä pieneni 41 %, 3–4 vuotta työttömänä olleiden määrä väheni 34 % ja 4–5 vuotta työttömänä olleiden määrä laski 19 %.  Hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä kasvaa yhä: Yli 5 vuotta työttömänä olleita oli 13 % enemmän kuin vuosi sitten. Lukumääräisesti yli 5 vuotta työttömänä olleita oli 1 442, mikä on 162 henkilöä enemmän viime vuoteen nähden.

Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 10 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski 25 %. Vantaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 6 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä putosi 33 % edellisvuodesta.

Helsingissä TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja elokuun lopussa oli 9 283, mikä tarkoittaa 37 % kasvua edellisvuoteen nähden.  Espoossa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 17 % ja Vantaalla 25 %. Koko pääkaupunkiseudulla oli elokuun lopussa 14 034 avoimeksi ilmoitettua työpaikkaa. Koko maan tasolla avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 24 % viime vuodesta. 

Työpaikkoja oli tarjolla Helsingissä runsaasti rakennuksilla, myynti - ja palvelutyössä, kuljetustehtävissä, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille sekä siivoojille.