Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021.xlsx     

Työttömyystilanne huhtikuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

Koronaepidemian työllisyysvaikutukset olivat rajuimmillaan vuosi sitten huhti-toukokuussa; näin ollen vuoden 2021 huhtikuun vertailu näyttää positiiviselta. Muutosten etumerkki on vaihtunut, työttömien määrät laskevat vuoden takaisesta lähes kaikissa ryhmissä, paitsi työttömyyden pitkittymisessä. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa reipasta kasvuaan. Lomautettuja on vajaa puolet vuoden takaisesta, mutta kokonaan vailla työsuhdetta olevia työttömiä on viime vuotta enemmän (kasvua 8 %). Vuoden 2021 tammi-huhtikuussa työttömien kokonaismäärä ja työttömyysaste on pysytellyt melko vakaana.

 

 • - Helsingin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 14,3%
 • - Työttömyysaste oli 3,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten
 • - Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 20 % vähemmän kuin vuosi sitten (koko maan pudotus 26 %)
 •      - Helsingissä työttömistä työnhakijoista 21 % oli kokoaikaisesti lomautettuja
 •      - kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä  kasvoi 8 %; 3 020  henkilöä enemmän kuin vuosi sitten
 • - Alle 25 -vuotiaiden työttömien määrä pieneni 33 %
 • - 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 34 %
 • - 25–49 -vuotiaiden määrä vähnei 23 %
 • - Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä väheni 8 %
 • - Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 11 %
 • - Vieraskielisten työttömien määrä väheni 7 %
 • - Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 83 %
 • - Avoimia työpaikkoja oli  55 % enemmän kuin vuosi sitten

 

Työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun, pitkäaikaistyöttömyys nousee edelleen

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 14,3 %. Työttömyysaste oli 3,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Helsingissä oli huhtikuun lopussa 50 420 työtöntä työnhakijaa, mikä on 12 649 henkilöä (20 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli huhtikuussa 10 406 (vuotta aiemmin 26 076). Vuoden 2021 maaliskuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni maaliskuussa 935 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 37 enemmän kuin maaliskuussa.  Verrattuna vuoden 2020 huhtikuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 8 %, eli 3 029:lla henkilöllä.

Kun verrataan vuoden 2021 huhtikuun tilannetta koronaa edeltävään vastaavaa aikaan (vuoden 2019 huhtikuu), on työttömiä työnhakijoita yli 20 000 enemmän. Heistä kokoaikaisesti lomautettuja on noin puolet. Työttömyysaste on noussut 8,6 %:sta -> 14,3 %:iin.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä v. 2021 huhtikuussa 21 %. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat edelleen ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, lentoemännät ja purserit sekä lentokapteenit, myyjät, avustavat keittiötyöntekijät, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat ja siivoojat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 23 % ja Vantaalla 19 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä väheni 26 % edellisvuodesta.

Nuorten ja naisten työttömyys väheni reilusti, pitkäaikaistyöttömiä yli 20 000

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä putosi Helsingissä 33 % vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 34 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 8 %. Työttömien naisten määrä pieneni 26 % ja miesten 14 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 11 % vähemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä (yht. 13 500) laski 7 %. Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 27 % on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Osuus on 3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Koronakriisin pidempiaikaiset taloudelliset vaikutukset näkyvät mm. siinä, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä 83 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli huhtikuun lopussa Helsingissä 20 402, mikä oli 9 263 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 1 675 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Koronaa edeltävästä ajasta (2019 huhtikuu) pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut yli 10 000 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 40 %. Kaksi vuotta sitten vastaava osuus oli 35 %. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi nyt 82 % ja Vantaalla 119 % vuoden takaisesta.

Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi reippaaseen kasvuun

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä huhtikuun lopussa 9 516, mikä tarkoittaa 55 % kasvua edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 47 % ja Espoossa 41 %.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla lähi- ja sairaanhoitajille, myyntiedustajille, myyjille, siivoojille, rakennusalan työntekijöille, varastotyöntekijöille, lastentarhanopettajille, sosiaalialan ohjaajilla sekä kiinteistöhuollon työntekijöille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 44 % enemmän kuin vuosi sitten.