Tarkat tilastotiedot excelinä ja ppt-kuviot löytyvät tältä sivulta 

Työttömyystilanne lokakuussa 2018 työ - ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

► Helsingin työttömyysaste lokakuun lopussa 8,9 %

►Työttömyysaste aleni 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta

►Työttömien määrä laski Helsingissä 12 %

►Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 10 % ja 25–29-vuotiaiden 12 %

►Yli 50-vuotiaita työttömiä 10 % vähemmän

►Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 23 %

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 8,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna osuus laski 1,3 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste on laskenut vuoden mittaan Helsinkiä nopeammin. Lokakuun lopussa työttömyysaste koko maassa oli 8,7 %. (Vilkas väestönkasvu tulee kuitenkin alentamaan Helsingin lukua, kunhan lopulliset tiedot valmistuvat.)

Helsingissä oli lokakuun lopussa 30 445 työtöntä työnhakijaa, mikä on 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös Espoossa työttömien määrä väheni 12 % ja Vantaalla laskua oli 15 % verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työttömien määrä laski 16 % edellisvuodesta.

Helsingissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 10 % ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä aleni 12 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä aleni 10 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 15 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Helsingissä nousi 35 %:iin. Pitkäaikaistyöttömyys alenee kuitenkin edelleen vauhdikkaasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 23 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 9 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski 23 %. Vantaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 5 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä putosi 34 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä lokakuun lopussa 8 589, mikä tarkoittaa 21 % kasvua edellisvuoteen nähden.  Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 27 %. Espoossa työpaikkoja oli tarjolla 7 % edellisvuotta vähemmän. Koko maan tasolla avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 19 % viime vuodesta