Tarkat tilastotiedot excelinä (TEM_2020.xlsx) löytyy tältä sivulta 

Työttömyystilanne tammikuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

Työttömyysaste edellisvuoden tasolla  nuorten ja ulkomaalaisten työttömyys alenee edelleen

► Helsingin työttömyysaste 9,1 %

►Työttömyysaste oli sama kuin vuosi sitten

►Työttömien määrä pieneni Helsingissä 0,5 %

►Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 5 %  ja 2529-vuotiaiden 10 %

► 25–49-vuotiaiden työttömien määrä putosi 2 %

►Yli 50-vuotiaita työttömiä 3 % enemmän kuin vuosi sitten

►Pitkäaikaistyöttömien määrä lähes sama kuin vuosi sitten

►Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 7 %

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 9,1 %. Työttömyysaste oli sama kuin vuoden 2019 tammikuussa. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli TEM:n tietojen mukaan 9,6 %.

Helsingissä oli tammikuun lopussa 31 305 työtöntä työnhakijaa, mikä on vain 153 henkilöä (0,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä pieneni vajaalla 2 %:lla. Vantaalla työttömiä oli sen sijaan 4 % edellisvuotta enemmän. Koko maan tasolla työttömien määrä oli sama kuin vuosi sitten.

Helsingissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni 5 % ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä väheni 10 %. 25–49-vuotiaiden työttömien määrä putosi 2 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 3 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 7 % vähemmän kuin vuosi sitten. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia työttömiä oli 1 550, mikä oli 13 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vastaava pudotus oli vajaa 5 %. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli Helsingissä kolmannes. Pitkäaikaistyöttömänä oli tammikuun lopussa 10 561 henkilöä, mikä oli yhtä paljon kuin vuosi sitten.

Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 2 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski 1 %. Vantaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 3 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 2 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä tammikuun lopussa 12 815, mikä tarkoittaa 10 % kasvua edellisvuoteen nähden.  Espoossa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 7 % ja Vantaalla 19 %. Koko maan tasolla avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 9 % viime vuodesta.