Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2020.xlsx ja löytyy myös tältä sivulta.

Työttömyystilanne kesäkuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 17,6 %

 • Työttömyysaste oli 7,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 84 % enemmän kuin vuosi sitten (koko maan kasvu 64 %)

  •   Helsingissä työttömistä työnhakijoista 32 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

  •    ilman lomautettuja työttömien määrän kasvu oli 27 %

 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 158 %

 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 131 %

 • 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 92 %

 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 52 %:lla

 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 57 %

 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 18 %

 • Avoimia työpaikkoja oli 31 % vähemmän kuin vuosi sitten

 

Lomautettujen määrä väheni kesäkuussa, mutta on edelleen korkea – työttömiä yhä enemmän

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 17,6 %. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden kesäkuussa. Helsingissä oli kesäkuun lopussa 61 892 työtöntä työnhakijaa, mikä on 28 213 henkilöä (eli 84 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Osa-aikaisesti lomautettuja ei tilastoida työttömiin työnhakijoihin.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli kesäkuussa 20 011 (vuotta aiemmin 580). Toukokuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni kesäkuussa 6 892 henkilöllä. Ilman kokoaikaisesti lomautettuja työttömien määrä kasvoi 27 % vuoden takaisesta, eli 8 782:lla henkilöllä. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 32 %. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus lomautetuista oli 28 %. Neljäsosa lomautetuista oli ammatteihin luokittelemattomia (nuoria, vastavalmistuneita, ammatti tuntematon). Lähes neljäsosa lomautetuista kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmiin.  Edelliseen kuukauteen verrattuna erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus kasvoi ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus lomautetuista pieneni.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 86 %  ja Vantaalla 100 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 64 % edellisvuodesta.

TEM:n URA-asiakastietojärjestelmästä poimittujen epävirallisten tietojen mukaan lomautettujen määrä on pienentynyt edelleen heinäkuun aikana, mutta kokonaan työttömien määrä on kasvussa.  

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt rivakkaan kasvuun

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 158  % vuoden takaisesta  ja 25–29-vuotiaiden 131 %:lla. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 20-29 vuotiaat työttömiä työnhakijoita oli 3 306 mikä oli 78 % enemmän kuin vuosi sitten. Nuorissa on keskimäärin enemmän lomautettuja. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi  52 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 57  % enemmän kuin vuosi sitten. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 18 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli kesäkuun lopussa 12 381 henkilöä, mikä oli 1 867 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Pääkaupunkiseudulla avoimia työpaikkoja tarjolla niukasti

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 5 620, mikä tarkoittaa 31 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 39 %  Espoossa 37 %.  Eniten töitä oli tarjolla rakennus- sekä palvelu-ja myyntityössä. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 21 % vähemmän kuin vuosi sitten.