Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona  TEM_2020.xlsx ja tilastokuviot suhdannekuviot2020.pptx

Työttömyystilanne syyskuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli syyskuun lopussa 13,8 %

 • Työttömyysaste oli 5,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 60 % enemmän kuin vuosi sitten (koko maan kasvu 40 %)

  •   Helsingissä työttömistä työnhakijoista 21 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

  •    kokonaan vailla työtä olevien työttömien määrän kasvu oli 29 %

 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 111 %

 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 96 %

 • 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 67 %

 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 38 %:lla

 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 54 %

 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 28 %

 • Avoimia työpaikkoja oli 34 % vähemmän kuin vuosi sitten

 

Syyskuussa pientä pudotusta kuukauden takaisesta - lomautettuja oli 730 ja työttömiä 1 020 vähemmän kuin elokuussa

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 13,8 %. Työttömyysaste oli 5,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden heinäkuussa. Helsingissä oli syyskuun lopussa 48 479 työtöntä työnhakijaa, mikä on 18 124 henkilöä (60 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli syyskuussa 10 107 (vuotta aiemmin 512). Vuoden 2020 elokuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni syyskuussa 731 henkilöllä. Kokonaan vailla työtä olevia työttömiä oli 1020 vähemmän kuin elokuussa.  Verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun kokonaan vailla työtä olevien työttömien määrä kasvoi 29 %, eli 8 529:lla henkilöllä. (Ilman lomautettuja Helsingin työttömyysaste olisi syyskuussa 10,9 %, eli noin 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten). Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 21 %. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lentoemännät ja purserit, tarjoilijat, myyjät sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 60 % ja Vantaalla 81 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 40 % edellisvuodesta.

TEM:n URA-asiakastietojärjestelmästä poimittujen epävirallisten tietojen mukaan Helsingin työttömyysaste oli lokakuun puolivälissä viikolla 42 (18.10.) 13,9 % ja sekä lomautettujen että työttömien määrät olivat syyskuun tasolla.

 

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi lähes 3 000:lla vuoden takaisesta

 

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 111  % vuoden takaisesta  ja 25–29-vuotiaiden 96 %. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 20-29 vuotiaat työttömiä työnhakijoita oli 2 593 mikä oli 64 % enemmän kuin vuosi sitten. Nuorissa on keskimäärin enemmän lomautettuja. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 38 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 54 % enemmän kuin vuosi sitten.  Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 28 %. Pitkäaikaistyöttömänä oli syyskuun lopussa 13 477, mikä oli 2 970 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. 

 

Pääkaupunkiseudulla avoimia työpaikkoja tarjolla niukasti

 

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa 7 278, mikä tarkoittaa 34 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 30 % ja Espoossa 24 %   Eniten töitä oli tarjolla hoito- ja rakennusalalla sekä postinkantajille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 18 % vähemmän kuin vuosi sitten.