Helsingin työpaikkaomavaraisuus, eli työpaikkojen määrän suhde työllisten määrään, oli 129 prosenttia vuonna 2016, eli Helsingissä oli enemmän työpaikkoja kuin työllisiä. Helsingissä käykin paljon muualla asuvia töissä, eivätkä kaikki helsinkiläisetkään suinkaan työskentele kotikunnassaan. Työmatkaliikenne Helsingin seudulla, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, on varsin vilkasta. 

Vuonna 2016 Helsingissä työskenteli noin 155 000 pendelöijää, eli jossain muualla kuin Helsingissä asuvaa työllistä. Kun Helsingissä asuvia ja työssäkäyviä oli noin 233 000, muualla asuvat edustivat noin 40 prosenttia kaiken kaikkiaan 388 000:sta Helsingissä työssäkäyvästä. Neljä viidestä Helsinkiin pendelöivästä asui muualla Helsingin seudulla. 

Myös moni Helsingissä asuvista käy muualla Suomessa töissä. Vuonna 2016 heitä oli noin 67 000, eli 22 prosenttia Helsingissä asuvasta reilusta 300 000 työllisestä. Kolme neljäsosaa Helsingistä muualle pendelöivistä suuntasi Espooseen tai Vantaalle.

Muulta Helsinkiin pendelöivien määrä laski vuodesta 2007 vuoteen 2016 neljällä prosentilla. Samaan aikaan Helsingissä asuvien ja työskentelevien määrä kasvoi neljä prosenttia. Helsingin väestö kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti, ja onkin mahdollista että vilkas muuttovoitto selittää osan pendelöivien määrän laskusta. Kaupungin työpaikkamäärä kasvoi vain niukasti vuodesta 2007 vuoteen 2016 pitkittyneen epävakaan taloustilanteen vuoksi.

Pendelöinnissä on suuria eroja ammattiryhmittäin. Vuonna 2016 Helsingissä työssäkäyvistä johtajista yli puolet, ja erityisasiantuntijoista 40 prosenttia oli ulkopaikkakuntalaisia ja maksoivat näin ollen myös veronsa johonkin toiseen kuntaan. Myös Helsingissä työskentelevistä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä yli puolet asui muualla kuin Helsingissä. Sen sijaan palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät samoin kuin ammattiryhmän muut työntekijät (siivoukseen, jätehuoltoon, keittiö- ja pesulatyöhön, rakennusteollisuuteen, kuljetus- ja rahdinkäsittelyyn liittyviä avustavia tehtäviä hoitavat henkilöt) kävivät muita ammattiryhmiä yleisemmin töissä kotikaupungissaan.

Lisää Helsingin pendelöinnistä Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä -julkaisussa.