Työmarkkinoiden neljännesvuosikatsaus on Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikön tuottama julkaisu. Katsaus sisältää ajantasaiset tilastotiedot Helsingin työpaikkojen, työllisyyden ja työttömyyden muutoksista. Tietojen keskeiset lähteet ovat Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja TEM:n työnvälitystilasto. Lisäksi hyödynnetään mm. Tilastokeskuksen konkurssitilastoja Helsingin osalta. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kunkin vuosineljänneksen keskiarvotietoja. Otantaan perustuvat tiedot ovat  Helsingin osalta karkeasti suuntaa antavia ja saattavat sisältää suurtakin satunnaisvirhettä. TEM:n työnvälitystilaston tiedot perustuvat työttömien työnhakijoiden asiakasrekisteriin ja toimivat hyvin kuntatason vertailuissa. Tietojen viiteajankohta on kunkin vuosineljänneksen viimeinen arkipäivä.

Tuorein tilastokatsaus  Työllisyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä 2018