Säännöllinen seuranta on päättynyt.

Vuoden 2019 kesäkuussa kunnan osarahoitteista työmarkkinatukea sai Helsingissä 12 176 henkilöä. Tuensaajien määrä oli 0,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Helsinki maksoi kesäkuussa 4,88 miljoonaa euroa tätä tukea ja summa oli sama kuin vuotta aiemmin. 

Keskimäärin tuensaajien määrä on kasvanut vuoden 2019 alkupuoliskolla (tammi-kesäkuu) 0,6 prosentilla vuoden takaisesta. Kaupungin maksama osuus tuen saajille on sen sijaan pienentynyt 0,6 prosentilla. 

Vuonna 2018 (tammi–joulukuu) kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea sai Helsingissä kuukausittain keskimäärin 12 350 henkilöä. Tuensaajien määrä oli  yhden prosentin korkeampi kuin vuonna 2017 (tammi-joulukuu). Myös Helsingin työikäinen väestö kasvoi prosentilla. Helsingin maksama osuus työmarkkinatuesta oli koko vuoden osalta yli 62 miljoonaa euroa. Tämä oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2017. Helsingin maksamista osuudesta 56 prosenttia menee yli 1 000 päivää työttömänä olleiden tukiin. 

Vuonna 2018 (tammi–joulukuu) 300–499 päivää työttömänä olleiden määrä väheni kuusi prosenttia ja 500–999 päivää työttömänä olleiden määrä pieneni kaksi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Sen sijaan yli 1 000 päivää työttömänä olleiden määrä kasvoi seitsemän prosenttia vuotta aiempaan nähden. Lähes puolet kaikista kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista on ollut työttömänä yli 1 000 päivää. Tämä osuus on kasvanut vuoden takaisesta. Miesten osuus kaikista tukea saavista oli 57 prosenttia ja naisten 43 prosenttia. 

Yli 50-vuotiaiden osuus tuensaajista oli 43 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna tuensaajien määrä kasvoi eniten 50–59-vuotiaiden (7 %) ja 40–49-vuotiaiden ikäryhmissä (6 %). Yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä tuensaajien määrä pieneni kolmella prosentilla. 30–39-vuotiaiden määrä aleni kahdella prosentilla ja 20–29-vuotiaiden määrä kahdeksalla prosentilla. 

Kotimaankielisten osuus työttömistä oli 64 prosenttia ja muunkielisiä oli 36 prosenttia (lokakuu 2018). Suurin yksittäinen kieliryhmä muunkielisissä oli venäjänkieliset ja seuraavaksi suurimmat kieliryhmät olivat somalinkieliset, arabiankieliset sekä kurdinkieliset.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat Helsingissä vuonna 2018.pptx

Tilannekuva kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista Helsingissä vuonna 2017 - PDF