Vuoden 2018 syyskuussa kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea sai Helsingissä 12 470 henkilöä. Tuen saajien määrä on pysynyt lähes samana verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Helsingin maksama osuus työmarkkinatuesta oli syyskuussa 4,9 miljoonaa euroa. Tämä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 syyskuussa. Helsingin maksaman osuuden vuosikertymä on tammi-syyskuussa 2018 vain 1,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2018 syyskuussa 300-499 päivää työttömänä olleiden määrä väheni 11 prosenttia ja 500-999 päivää työttömänä olleiden määrä pieneni kolme prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Sen sijaan yli 1 000 päivää työttömänä olleiden määrä kasvoi kuusi prosenttia vuotta aiempaan nähden. Lähes puolet kaikista kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista on ollut työttömänä yli 1 000 päivää. Miesten osuus kaikista tukea saavista oli 57 prosenttia ja naisten 43 prosenttia. 

Yli 50-vuotiaiden osuus tuen saajista oli 41 prosenttia. Edellisvuoden syyskuuhun verrattuna tuen saajien määrä kasvoi eniten yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä (+ 8 %).  50–59-vuotiaiden ikäryhmissä tuen saajien määrä kasvoi kolmella prosentilla edellisvuodesta ja 40-49-vuotiaiden määrä oli ennallaan. Voimakkaimmin väheni 20–29-vuotiaiden määrä (- 8 %). Myös 30–39-vuotiaiden määrä (- 6 %) väheni edellisvuodesta. Vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen on suuntaa antava, sillä kunnan osarahoitteista työmarkkinatukea saavien tilastointi ei noudata maksatuksissa täysiä kalenterikuukausia, vaan useimmiten 4 viikon periodeja.

Kotimaankielisten osuus työttömistä oli 63 prosenttia ja muunkielisiä oli 37 prosenttia. Suurimmat yksittäiset kieliryhmä muunkielisissä olivat venäjänkieliset (10 %), somalinkieliset (5 %) ja arabiankieliset (4 %). Muiden Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmien sekä Aasian kieliryhmien osuudet olivat neljä prosenttia kutakin (tilanne elokuussa 2017).

Tilannekuva kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista Helsingissä vuonna 2017 - PDF