Vuoden 2018 elokuussa kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea sai Helsingissä 12 963 henkilöä. Tuen saajien määrä on pysynyt lähes samana verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Helsingin maksama osuus työmarkkinatuesta oli elokuussa 5,9 miljoonaa euroa. Tämä oli kolme prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 elokuussa. 300-499 päivää työttömänä olleiden määrä väheni 13 prosenttia ja 500-999 päivää työttömänä olleiden määrä pieneni kaksi prosenttia kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Sen sijaan yli 1 000 päivää työttömänä olleiden määrä kasvoi kahdeksan prosenttia vuotta aiempaan nähden. Lähes puolet kaikista kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista elokuussa on ollut työttömänä yli 1000 päivää. Miesten osuus kaikista tukea saavista oli elokuussa 56 prosenttia ja naisten 44 prosenttia. 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna määrällisesti suurin tuen saajien ryhmä ovat 50–59-vuotiaiaat työttömät. Edellisvuoden elokuuhun verrattuna kasvua tuen saajissa kasvua kertyi eniten yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä (+10%).  40–49-vuotiaiden sekä 50–59-vuotiaiden ikäryhmissä tuen saajien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Voimakkaimmin väheni 20–29-vuotiaiden määrä (-8%). Myös 30–39-vuotiaiden määrä (-5%) väheni edellisvuodesta. Vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen on suuntaa antava, sillä kunnan osarahoitteista työmarkkinatukea saavien tilastointi ei noudata maksatuksissa täysiä kalenterikuukausia, vaan useimmiten 4 viikon periodeja.

Kotimaankielisten osuus työttömistä oli 63 prosenttia ja muunkielisiä oli 37 prosenttia. Suurimmat yksittäiset kieliryhmä muunkielisissä olivat venäjänkieliset (10 %), somalinkieliset (5 %) ja arabiankieliset (4 %). Muiden Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmien sekä Aasian kieliryhmien osuudet olivat 4 prosenttia kutakin. Yhteensä muunkielisiä oli elokuussa 2017 lähes 4 800 henkilöä.

Tilannekuva kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajista Helsingissä vuonna 2017 - PDF