Helsingissä sijaitsevista ammatillisista oppilaitoksista sekä Helsingin seudun ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuu keskimäärin yhteensä noin 23 000 henkilöä vuosittain. Tutkinnon suorittaneiden lukumäärä vaihtelee paljon vuosittain eri koulutusasteilla. Vuonna 2018 Helsingissä sijaitsevista ammatillisista oppilaitoksista valmistui 10 300 henkilöä. Heistä noin 60 prosenttia oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneita ja loput ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Helsingin seudun ammattikorkeakouluista valmistui noin 7900 opiskelijaa vuonna 2019. Heistä 13 prosenttia oli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Helsingin seudun yliopistoista valmistui vajaa 5 200 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja noin 750 tohtorintutkinnon suorittanutta vuonna 2019.

Valtaosa Helsingin tai Helsingin seudun oppilaitoksista valmistuneista työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta. Parhaiten työllistyvät erikoisammattitutkinnon suorittaneet. Usealla erikoisammattitutkintoon valmistuneista on kuitenkin jo olemassa työpaikka, jonka yhteydessä tutkinto on suoritettu. Korkein työttömien osuus on ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden keskuudessa, joista joka kymmenes oli työttömänä vuoden 2018 lopussa valmistuttuaan tutkintoon vuonna 2018. Korkeakoulutetuista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet olivat työllistyneet parhaiten vuoden kuluttua valmistumisesta. Noin joka kymmenes tohtoriksi Helsingin seudun yliopistoissa vuonna 2017 valmistuneista oli muuttanut maasta pois vuoden 2018 loppuun mennessä.

Valtaosa työllistyy Helsingin seutukuntaan
Noin kahdeksan kymmenestä Helsingissä tai Helsingin seudun oppilaitoksista valmistuneista riippumatta oppiasteesta työllistyy ja jää asumaan Helsingin seutukuntaan valmistumisensa jälkeen. Poikkeavasti vain noin puolet Helsingissä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneista asui Helsingin seutukunnassa. Useat Helsingissä toteutettavat ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkintokoulutukset palvelevat koko maan tarvetta.

Muista Suomen oppilaitoksista valmistuneista noin viidennes tai harvempi asuu Helsingin seutukunnassa valmistumisensa jälkeen. Eniten seutukuntaan muuttaa muualta valmistuneita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, kun puolestaan ammattikorkeakoulututkinnon ja tohtorin tutkinnon suorittaneita vähiten.