Pääosa kaikista Helsingissä tai Helsingin seudun oppilaitoksissa edeltävänä vuonna tutkinnon suorittaneista oli työllisinä vuonna 2017. Suurin työllisten osuus oli erikoisammattitutkinnon suorittaneiden keskuudessa. Usealla erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on kuitenkin jo olemassa työpaikka, jonka yhteydessä tutkinto on suoritettu. Korkein työttömien osuus kaikista tutkinnon suorittaneista esiintyi ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden keskuudessa.  Noin 14 prosenttia tohtoriksi Helsingin seudun yliopistoissa vuonna 2016 valmistuneista oli muuttanut maasta pois vuoden 2017 loppuun mennessä.

Melkein kaikki työllistyy Helsingin seutukuntaan
Noin kahdeksan kymmenestä Helsingissä tai Helsingin seudun oppilaitoksista valmistuneista riippumatta oppiasteesta työllistyy ja jää asumaan Helsingin seutukuntaan valmistumisensa jälkeen. Poikkeavasti vain noin puolet Helsingissä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneista asui Helsingin seutukunnassa. Useat Helsingissä toteutettavat ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkintokoulutukset palvelevat koko maan tarvetta.

Muista Suomen oppilaitoksista valmistuneista noin viidennes tai harvempi asuu Helsingin seutukunnassa valmistumisensa jälkeen. Eniten seutukuntaan muuttaa muualta valmistuneita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, kun puolestaan ammattikorkeakoulututkinnon ja tohtorin tutkinnon suorittaneita vähiten.