Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä pantiin elokuussa 2021 vireille 20 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 20 % prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoiainoastaan rakennustoimialalla vuoden takaiseen nähden.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2021 elokuun aikana oli kaikkiaan 113, mikä on 3,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä väheni majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla, kun taas muillla toimialoilla määrä kasvoi tai pysyi samana edelliseen vuoteen nähden.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle