Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin joulukuussa 2020 vireille 26 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 33,3 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä laski kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 joulukuun aikana oli kaikkiaan 79, mikä on 41,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä vähentyi kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle