Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin helmikuussa 2021 vireille 54 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 5,3 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä laski miltei kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden. Kasvua oli ainoastaan majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2021 helmikuun aikana oli kaikkiaan 794, mikä on 204,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä kasvoi miltei kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle