Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantu vireille 342 konkurssia vuoden 2018 tammi-marraskuussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 27 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla toimialoilla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2018 tammi-marraskuun aikana oli kaikkiaan 1 770, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Lasku oli suurinta kaupan toimialalla. Myös rakentamisen sekä teollisuuden toimialojen konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilökuntaa oli vähemmän kuin vuonna 2017. Kuljetuksen ja logistiikan sekä muiden palvelujen toimialoilla henkilöstön määrä oli suurempi vuonna 2018

Kuviossa näkyvä konkurssihakemusten määrän lasku marraskuusta 2016 lähtien johtuu osin Tilastokeskuksen mukaan verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle