Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä pantiin huhtikuussa 2021 vireille 37 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 15,9 % prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä laski kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2021 huhtikuun aikana oli kaikkiaan 108, mikä on 68,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä laski kaikilla toimialoilla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle