Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin tammi-huhtikuussa 2019 vireille 194 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 14 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi rakennusalalla, kujetuksen ja logistiikan toimialalla sekä kaupan alalla. Kaikilla muilla toimialoilla konkurrsiyritysten määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna tai väheni.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2019 tammi-huhtikuun aikana oli kaikkiaan 1092, mikä on 39 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea rakennusalan sekä kuljetus- ja varastointialan sekä kaupan alan konkursseista. Lasku oli puolestaan suurinta majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden toimialoilla. 

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle