Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä pantiin vireille 301 konkurssia vuoden 2018 tammi-elokuussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 22 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä väheni ainoastaan kaupan toimialalla. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1441, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Lasku oli suurinta kaupan toimialalla.

Kuviossa näkyvä konkurssihakemusten määrän lasku marraskuusta 2016 lähtien johtuu osin Tilastokeskuksen mukaan verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle