Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin tammi-helmikuussa 2019 vireille 99 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli yhtä monta kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi rakennusalalla, kujetuksen ja logistiikan toimialalla sekä teollisuudessa. Kaikilla muilla toimialoilla konkurrsiyritysten määrä väheni.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2019 tammi-helmikuun aikana oli kaikkiaan 645, mikä on 47 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea rakennusalan sekä kuljetus- ja varastointialan konkursseista. Lasku oli puolestaan suurinta majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden toimialoilla. 

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle