Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin tammi-lokakuussa 2019 vireille 451 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 16 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut kaikilla muilla toimialoilla paitsi teollisuudessa.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2019 tammi-lokakuun aikana oli kaikkiaan 2408, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea rakennusalan sekä kuljetus- ja varastointialan konkursseista. Lasku oli puolestaan suurinta teollisuuden toimialalla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle