Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin helmikuussa 2020 vireille 56 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 4 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut monella toimialalla vuoden takaiseen verrattuna. Konkurssit kasvoivat erityisesti kaupan alan, rakennuslan sekä muiden palvelualojen yrityksissä.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 helmikuun aikana oli kaikkiaan 260, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea teollisuuden sekä kuljetus- ja varastointialan konkurssien vähenemisen johdosta. Kasvua oli suurinta majoitus ja ravitsemustoiminnan yrityksissä.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle