Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin syyskuussa 2020 vireille 27 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 51,8 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä laski kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen verrattuna. 

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 lokakuun aikana oli kaikkiaan 109, mikä on 57,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea muiden palvelualojen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin vireille pantujen konkurssien määrän laskun johdosta.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle