Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin toukokuussa 2020 vireille 36 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 12,2 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut erityisesti teollisuuden, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palvelualojen toimialaloilla vuoden takaiseen verrattuna. Muilla toimialoilla vireille pantujen konkurssien määrä laski tai pysyi suhteellisen samalla tasolla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 toukokuun aikana oli kaikkiaan 366, mikä on 120,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea muiden palvelualojen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kaupan alan vireille pantujen konkurssien johdosta. Lasku oli puolestaan suurinta majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle