Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin tammikuussa 2020 vireille 59 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 20 prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut monella toimialalla vuoden takaiseen verrattuna. Konkurssit kasvoivat erityisesti teollisuuden, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 tammikuun aikana oli kaikkiaan 253, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea majoitus- ja ravitsemustoiminnan, teollisuuden sekä kuljetus- ja varastointialan konkursseista. Lasku oli puolestaan suurinta rakennustoimialalla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle