Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin huhtikuussa 2020 vireille 43 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 4,5 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut erityisesti teollisuuden, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palvelualojen toimialaloilla vuoden takaiseen verrattuna. Muilla toimialoilla vireille pantujen konkurssien määrä laski tai pysyi suhteellisen samalla tasolla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 huhtikuun aikana oli kaikkiaan 339, mikä on 60 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialojen vireille pantujen konkurssien johdosta. Lasku oli puolestaan suurinta teollisuuden alalla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle