Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä pantiin marraskuussa 2021 vireille 44 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 33,3 % prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi rakennustoimialaa lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla  vuoden takaiseen nähden.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2021 marraskuun aikana oli kaikkiaan 137, mikä on 31,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä kasvoi ainoastaan muun palvelutoiminnan toimialalla, kun taas muillla toimialoilla määrä väheni tai pysyi samana edelliseen vuoteen nähden.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle