Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä pantiin lokakuussa 2021 vireille 31 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 14,8 % prosenttia enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2021 lokakuun aikana oli kaikkiaan 216, mikä on 24,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä väheni ainoastaan majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla, kun taas muillla toimialoilla määrä kasvoi tai pysyi samana edelliseen vuoteen nähden.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle