Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin tammi-kesäkuussa 2019 vireille 239 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli viidenneksen enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi rakennusalalla, kujetuksen ja logistiikan toimialalla sekä kaupan alalla. 

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2019 tammi-kesäkuun aikana oli kaikkiaan 1439, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea rakennusalan sekä kuljetus- ja varastointialan konkursseista. Lasku oli puolestaan suurinta teollisuuden toimialalla. 

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle