Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä on pantiin heinäkuussa 2020 vireille 29 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 24 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut erityisesti teollisuuden, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palvelualojen toimialaloilla vuoden takaiseen verrattuna. Muilla toimialoilla vireille pantujen konkurssien määrä laski tai pysyi suhteellisen samalla tasolla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2020 heinäkuun aikana oli kaikkiaan 135 , mikä on 51,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Muutos johtui ennen kaikkea muiden palvelualojen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin vireille pantujen konkurssien johdosta. Lasku oli puolestaan suurinta kaupan alalla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle1