Kohtaannolla tarkoitetaan työntarjoajien ja työnhakijoiden kohtaamista.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometri laaditaan 2 kertaa vuodessa. Tuorein on syyskuulta kuulta 2019. Tietoja voi tarkastella pääkaupunkiseudun tasolla.

Ammattibarometrin II/2019 mukaan työvoimapulaa pääkaupunkiseudulla on rakennus- ja tekniikan alan tehtävissä aina asiantuntijoista työntekijöihin, laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, ohjelmisto- ja sovellussuunnittelussa, lastentarhan- ja erityisopettajista, kuljetusalalla sekä lisäksi useissa palvelualan tehtävissä, kuten siivous- ja keittiöalan töissä. Usealla näistä aloista rekrytoinnin tarpeen on arvioitu kasvavan seuraavaan puolen vuoden aikana edelleen.

Tilastokeskuksen avoimet työpaikat sivulla kerrotaan tilanne koko maan tasolla otosaineiston pohjalta.