Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmä

Työllisyyskokeilun olisi määrä käynnistyä 1.1.2021. Se kestäisi 30.6.2023 saakka. 

Helsingin kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuutto -yksikkö sekä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö seuraavat työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän kehittymistä.

Kokeilun kohderyhmäksi hallitus tulee esittämään:​

 • -kaikki työttömät, palkkatukityöllistetyt, koulutuksessa olevat ja TE-palvelussa olevat työnhakijat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan,​
 • -kaikki alle 30-vuotiaat työttömät, koulutuksessa tai TE-palvelussa olevat työnhakijat (eli 1. kohdan lisäksi ansiosidonnaista saavien henkilöiden osuus)​
 • -kaikki työttömät, koulutuksessa tai JTYP-palvelussa olevat äidinkieleltään vieraskieliset työnhakijat (eli 1. kohdan lisäksi ansiosidonnaista saavien henkilöiden osuus)

Kokeilun kohderyhmä muodostetaan seuraavilla valtion työllisyyskoodeilla: 

 • 00 Työllistetty
 • 02 Työtön
 • 03 Lomautettu
 • 07 Työllistymistä edistävässä palvelussa
 • 08 Koulutuksessa

Kokeilun kohderyhmään eivät kuulu seuraavilla työllisyyskoodeilla olevat:

 • 01 Työssä yleisillä työmarkkinoilla
 • 04 Lyhennetyllä työviikolla
 • 05 Työvoiman ulkopuolella
 • 06 Työttömyyseläkkeellä

Kokeiluun siirretään sen ajaksi työnvälityspalveluja, tieto- ja neuvontapalveluja sekä ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä kotoutumispalveluja. Kokeilussa hoidetaan mm:​

 • -työnhakijan haastattelu​
 • -JTYP-palveluja ja työttömyysturvaa koskeva neuvonta​
 • -palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelma​
 • -maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma​
 • -työnvälistys ja työllistymistä edistävään palveluun ohjaus​
 • -palkkatuki- ja starttirahapäätökset​
 • -työkokeiluja koskevat sopimukset​
 • -työnhakijan palvelutarpeen laaja-alaisempi kartoitus​
 • -työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun tarkoituksenmukaisuusharkinta​
 • -työpaikkojen ilmoittaminen 

Kohderyhmistä ja resursseista neuvotellaan valtakunnallisesti 08/2020 alkaen. 

Koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti työmarkkinoihin, joten kuntakokeilujen käynnistäminen on tulevassa työmarkkinatilanteessa entistäkin tärkeämpää. ​

Alla esitetään Espoon, Helsingin ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kohderyhmän asiakasmäärät 20.9.2020 tilanteen mukaan:

Helsinki saisi 30,8 % enemmän asiakkaita kuntakokeiluun (vrt. tilanne 01/2020, jolloin asiakasmääräksi arvioitiin 37 439)

VANHAT TARKASTELUT:

Alla esitetään Espoon, Helsingin ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kohderyhmän asiakasmäärät 2.8.2020 tilanteen mukaan:

Ensimmäinen laaja yksityiskohtainen tarkastelu kokeilun kohderyhmästä (joka esitetään alla) koottiin huhtikuussa 2020, jolloin Uudenmaan ELY-keskus toimitti kaupungille Työnvälitystilastosta kootun datan. Aineisto on tammikuulta 2020 eli koronaviruskriisin vaikutukset eivät näy seuraavissa koosteissa: