Helsingin seudulla sijaitsevista ammattikorkeakouluista valmistui noin 7 900 henkilöä vuonna 2019. Valmistuneista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli 1 056, mikä oli 13 prosenttia kaikista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Eniten ammattikorkeakoulutuista valmistui terveys- ja hyvinvointialan sekä kaupan ja hallinnon alan tutkinnon suorittaneita.

Helsingin seudun ammattikorkeakouluista vastavalmistuneet työllistyvät hieman paremmin verrattuna muun maan oppilaitoksista valmistuneisiin. Keskimäärin vuosien 2013 – 2017 aikana Helsingin seudulla valmistuneista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 85 prosenttia oli työllisiä ja puolestaan viisi prosenttia työttömiä vuonna 2017. Puolestaan muista Suomen ammattikorkeakouluista valmistuneista vajaa 83 prosenttia oli työllisinä ja seitsemän prosenttia työttöminä.  Vuosien 2013–2017 aikana Helsingin seudulla valmistuneista parhaiten työllistyivät terveyden ja hyvinvoinnin alalta sekä tekniikan alalta tutkinnon suorittaneet. Suurin työttömien osuus oli humanistisella ja taidealalla. 

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyys on korkeimmillaan tutkinnon suorittamista jälkeisenä vuotena. Tämä ilmiö on havaittavissa riippumatta valmistumiskohortista koko 2000-luvun ajan. Työttömien osuus on korkeimmillaan valmistumisvuotena ja laskee tasaisesti seuraavina vuosina. Vuosien 2013 – 2017 aikana valmistuneiden kohorttien työttömien osuus tutkinnon suorittaneista on pysynyt korkeammalla tasolla valmistumisvuonna ja sitä seuraavina vuosina verrattuna aiempiin kohortteihin.