Helsingin seudulla sijaitsevista ammattikorkeakouluista valmistui noin 8 600 henkilöä vuonna 2020. Valmistuneista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli noin 1 300, mikä oli 15 prosenttia kaikista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Eniten ammattikorkeakoulutuista valmistui terveys- ja hyvinvointialan sekä kaupan ja hallinnon alan tutkinnon suorittaneita.

Helsingin seudun ammattikorkeakouluista valmistuneet työllistyvät hieman paremmin verrattuna muun maan ammattikorkeakouluista valmistuneisiin. Keskimäärin vuosien 2015–2019 aikana Helsingin seudulla valmistuneista ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 87 prosenttia oli työllisiä ja neljä prosenttia työttömiä vuonna 2019. Puolestaan muista Suomen ammattikorkeakouluista valmistuneista 85 prosenttia oli työllisinä ja viisi prosenttia työttöminä. Vuosien 2015–2019 aikana Helsingin seudulla valmistuneista parhaiten työllistyivät terveyden ja hyvinvoinnin alalta sekä tekniikan alalta tutkinnon suorittaneet. Suurin työttömien osuus oli humanistiselta ja taidealalta valmistuneiden joukossa.  

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyys on pääosin korkeimmillaan tutkinnon suorittamista seuraavana vuonna. Tämän jälkeen työllisten osuus ei seuraavina vuosina merkittävästi muutu. Ilmiö on havaittavissa riippumatta valmistumiskohortista koko 2000-luvun ajan. Työttömien osuus on korkeimmillaan ammattikorkeakoulusta valmistumisvuotena ja laskee seuraavina vuosina. Vuosina 2013–2016 vastavalmistuneet olivat valmistumisvuonna selvästi aiempia kohortteja useammin vailla työtä, mutta kohorttien väliset erot näyttävät vuosien kuluessa tasoittuvan. Vuonna 2019 valmistuneista työttömien osuus oli valmistumisvuonna suunnilleen samalla tasolla, kuin vuosikymmenen alussa valmistuneilla kohorteilla.