Helsingin työpaikkojen ammattirakenteessa korostuu korkea osaamistaso

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Vuonna 2017 he muodostivat noin puolet kaikista Helsingissä työssäkäyvistä. Joka neljännen maan erityisasiantuntijan ja joka viidennen asiantuntijan työpaikka löytyi Helsingistä. Jos erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus Helsingin työpaikoista oli erittäin korkea, niin rakennus- ja korjaustyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden yhteinen osuus puolestaan jäi sangen alhaiseksi, alle kymmenen prosentin. Rakennus- ja korjaustyöntekijöiden työpaikoista vajaat yhdeksän prosenttia ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden työpaikoista noin kuusi prosenttia sijaitsi Helsingissä.

Ammattiryhmien osuudet työpaikoista vaihtelevat suuresti toimialojen välillä. Vuonna 2017 koulutusalalla erityisasiantuntijoiden osuus oli 77 prosenttia. Rahoitusalalla noin kolmasosa oli erityisasiantuntijoita, mutta myös toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä työskenteleviä oli alalla paljon, noin 30 prosenttia. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus oli suurin majoitus- ja ravitsemispalveluissa, noin 70 prosenttia. Lukumääräisesti pääkaupungin suurimpia työllistäjiä ovat palvelualat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja täällä työssäkäyvistä.

Vuonna 2017 helsinkiläisiä työskenteli eniten myyjinä ja kauppiaina. Seuraavaksi eniten helsinkiläisiä työskenteli systeemityön erityisasiantuntijoina, lähihoitajina ja muina terveydenhuollon työntekijöinä, hallinnon erityisasiantuntijoina sekä myynti- ja ostoagentteina.

Lisää Helsingin ammateista Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä -julkaisussa ja Ammattilaisten Helsinki -julkaisussa.

Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa Helsingissä vauhdilla

Huolimatta verraten matalasta työllisyysasteesta, ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa vauhdilla Helsingissä. Vuoden 2017 lopussa Helsingissä oli 38 744 ulkomaalaistaustaista työllistä. Vuonna 2010 ulkomaalaistaustaisten osuus kaikista helsinkiläisistä työllistä oli seitsemän prosenttia ja vuonna 2017 se oli noussut 12,5 prosenttiin. Eniten ulkomaalaistaustaisia helsinkiläisiä työskenteli palvelu- ja myyntityöntekijöinä. 

Helsingissä on joitakin aloja, joissa ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus on merkittävän suuri. Esimerkiksi helsinkiläisistä toimisto- ja laitossiivoojista yli puolet, ja linja-auton- ja raitiovaununkuljettajista hieman vajaa puolet oli ulkomaalaistaustaisia vuonna 2017. Myös ravintolanjohtajista, talonrakentajista, muista rakennustyöntekijöistä sekä siivoustyön esimiehistä yli kolmasosa oli ulkomaalaistaustaisia. Määrällisesti ulkomaalaistaustaisia työskenteli paljon toimisto- ja laitossiivoojina, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöinä, talonrakentajina, myyjinä ja tarjoilijoina, vähintään 1 000 ulkomaalaistaustaista kussakin ammattiryhmässä.

Lisää ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanteesta ja ammateista Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -verkkosivuilla.