Ammattilaisten Helsinki -julkaisu 

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteessa korostuu korkea osaamistaso

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus; puolet kaikista Helsingin työpaikoista. Joka neljännen maan erityisasiantuntijan ja joka viidennen asiantuntijan työpaikka löytyy Helsingistä. Jos erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus työpaikoista oli erittäin korkea, niin rakennus- ja korjaustyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden yhteinen osuus puolestaan jää sangen alhaiseksi eli alle kymmenen prosentin. Em. ammattiryhmien työpaikoista vain seitsemän prosenttia sijaitsee Helsingissä.

Ammattiryhmien osuudet työpaikoista vaihtelevat suuresti toimialasta toiseen siirryttäessä. Koulutusaloilla erityisasiantuntijoiden osuus oli 73 prosenttia. Rahoitusalalla työssä käyvistä 37 prosenttia työskenteli toimisto- ja asiakaspalveluammateissa. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus oli suurin majoitus- ja ravitsemispalveluissa eli 70 prosenttia.

Lukumääräisesti pääkaupungin suurimpia työllistäjiä ovat palvelualat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja täällä työssä käyvistä. Suurimmiksi ammattiryhmiksi nousivat myyjät ja kauppiaat. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat myynti- ja ostoagentit, hallinnon erityisasiantuntijat sekä lähihoitajat ja muut terveydenhuollontyöntekijät.

Naisvaltaisimmat alat olivat sairaanhoitajat ja lastenhoitotyöntekijät. Miesvaltaisimmat ammattiryhmät olivat rakennustyöntekijät ja raskaidenmoottoriajoneuvojen kuljettajat.

Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa Helsingissä vauhdilla

Huolimatta verraten matalasta työllisyysasteesta, ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa vauhdilla Helsingissä. Vuoden 2014 lopussa Helsingissä oli 31 544 ulkomaalaistaustaista työllistä. Vuonna 2004 ulkomaalaistaustaisten osuus kaikista helsinkiläisistä työllistä oli viisi prosenttia ja vuonna 2014 se oli noussut 11 prosenttiin.

Helsingissä on jo aloja, joissa ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus on merkittävän suuri. Vuonna 2014 toimisto- ja laitossiivoojista sekä linja-auton- ja raitiovaununkuljettajista ulkomaalaistaustaisia oli lähes puolet. Lisäksi ravintolanjohtajista, siivoustyön esimiehistä ja talonrakentajista ulkomaalaistaustaisia oli yli kolmasosa kaikista työntekijöistä. Etenkin ulkomaalaistaustaisia siivoojia, talonrakentajia ja ravintola- ja suurtalouskokkeja on määrällisestikin paljon.
Lisää ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanteesta ja ammateista

Ammatit Helsingissä 2012 julkaisu