Vuosien 2014 – 2017 aikana Helsingissä perustutkinnon ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneiden työllisten osuus oli parempi kuin muualla maassa. Helsingissä valmistuneista runsas 81 prosenttia oli työllisiä vuonna 2017, kun koko maan osuus oli vajaa 68 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna parhain työllisten osuus Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa perustutkinnon suorittaneista oli terveys- ja hyvinvointialoilta sekä kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden aloilta valmistuneilla. Suurin työttömien osuus oli luonnontieteiden sekä tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalta valmistuneilla. Ammatti- ja erikoistutkinnon suorittaneista parhaiten työllistyi kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alalla sekä tekniikan alalla.

Perustutkinnon Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneiden työllisten osuus on heikoin valmistumisvuonna riippumatta tutkintokohortista. Työllisten osuus nousee reippaasti tästä seuraavina kahtena vuotena ja tasaantuu tämän jälkeen. Vuosina 2014 ja 2017 vastavalmistuneiden työllisten osuus on ollut heikointa verrattuna aiempiin kohortteihin. Puolestaan perustutkinnon suorittaneiden työttömien osuudessa on nähtävissä kohorttikohtaista vaihtelua. Vastavalmistuneiden perustutkinnon suorittaneiden työttömien osuus valmistumisvuonna ja sitä seuraavina vuosina on kuitenkin pääsääntöisesti ollut viimeisen viiden vuoden aikana korkeampaa kuin aiemmin.