Helsingissä sijaitsevista ammatillisista oppilaitoksista valmistui reilut 10 300 henkilöä vuoden 2018 aikana. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneita oli 6 000. Eniten perustutkinnon suorittaneita valmistui kaupan ja hallinnon alalta, tekniikan alalta sekä terveys- ja hyvinvointialalta. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuneita oli noin 4 300, joista lähes puolet valmistui kaupan ja hallinnon alalta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset ovat näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista lisäkoulutusta, ja monilla tutkinnon suorittaneilla on jo työpaikka, jonka yhteydessä tutkintoa suoritetaan.

Vuosien 2015–2018 aikana Helsingissä perustutkinnon ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneista suurempi osuus oli työllisenä, kuin koko maassa keskimäärin.  Helsingissä näiden vuosien aikana valmistuneista 77 prosenttia oli työllisiä vuonna 2018, kun koko maassa vastaava osuus oli vajaa 71 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna parhaiten Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa perustutkinnon suorittaneista olivat työllistyneet terveydenhuollon alalta sekä kaupan ja hallinnon aloilta valmistuneet. Matalin työllisyysaste oli tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalta sekä taidealalta tutkintoon valmistuneilta. Ammatti- ja erikoistutkinnon suorittaneista parhaiten työllistyivät kaupan ja hallinnon alalta sekä tekniikan alalta valmistuneet.

Perustutkinnon Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneiden työllisyys on heikoin valmistumisvuonna riippumatta tutkintokohortista. Työllisten osuus nousee reippaasti tästä seuraavina kahtena vuotena ja tasaantuu tämän jälkeen. Vuonna 2018 valmistuneiden työllisyys samana vuonna oli paremmalla tasolla kuin aiemmilla valmistuneiden kohorteilla 2010-luvulla. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työttömyys valmistumisen jälkeisinä vuosina sen sijaan on vaihdellut enemmän kohortista riippuen. Vuosikymmenen alkupuolella vastavalmistuneiden työttömyys oli selvästi harvinaisempaa ja muutokset työttömien osuudessa valmistumisen jälkeisinä vuosina pieniä. Viiden edellisvuoden aikana valmistuneiden kohorttien työttömyys on ollut korkeaa heti valmistumisvuonna, mutta tilanne on parantunut selvästi jo vuoden kuluttua valmistumisesta.