Uusien yritysten määrä

Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1 785 yritystä, mikä on yli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden. Selkeästi eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla.

Helsingissä rekisteröitiin vuoden 2020 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 5815 uutta yritystä. Se oli 2,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Aloittaneista yrityksistä 22,7 prosenttia toimii ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 nähden kiinteistöalan toiminnan sekä teollisuuden toimiallalla.

Yllä olevasta kuviosta puuttuu muutaman kvartaalin tiedot johtuen muutoksista tilaston lähdetiedoissa.

Helsingissä yrityskanta vahvassa kasvussa

Vuonna 2020 toisen neljänneksen perusteella Helsingin yrityskannan lukumäärä oli keskimäärin 67 367. Verrattuna vuoden takaisen vastaavaan ajankohtaan, Helsingin yrityskanta oli kasvanut yli viisi prosenttia. Yrityskannan kasvu oli vahvaa erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin sekä koulutuksen toimialoilla, kun verrataan vuoden 2020 kahta ensimmäistä neljännestä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kasvua oli kaikilla toimialoilla, hitaimmin kaupan alalla, jossa yrityskanta pysyi miltei samalla tasolla.

Koko pääkaupunkiseudun tilanteesta aloittaneiden yritysten suhteen voit lukea enemmän Helsingin seudun suuntien sivulta Yritysten aloitukset.