Uusien yritysten määrä

Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 toisella neljänneksellä 1619 yritystä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana. Selkeästi eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla.

Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2018 6701 uutta yritystä. Se oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2017. Aloittaneista yrityksistä 24 prosentta toimii ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 kuljetuksen ja varastoinnin sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. 

Yrityskantaan suhteutettuna toiminnan aloittaneita uusia yrityksiä on tullut Helsinkiin noin 9-11 prosenttia vuodessa.

Yllä olevasta kuviosta puuttuu muutaman kvartaalin tiedot johtuen muutoksista tilaston lähdetiedoissa.

Helsingissä asukasta kohti eniten aloittaneita yrityksiä

Vuonna 2018 Helsingissä perustettiin 10,3 yritystä tuhatta asukasta kohden, mikä on korkein suhdeluku sitten vuoden 2007. Luku on korkeampi kuin koko Suomessa tai muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Toisaalta pohjoismaisissa naapurikaupungeissamme Oslossa suhdeluku on 20,5 ja Tukholmassa 11,3.

Koko pääkaupunkiseudun tilanteesta aloittaneiden yritysten suhteen voit lukea enemmän Helsingin seudun suuntien sivulta Yritysten aloitukset.