Uusien yritysten määrä

Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä 1855 yritystä, mikä on lähes 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan ajankohtaan nähden. Selkeästi eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla.

Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 7528 uutta yritystä. Se oli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Aloittaneista yrityksistä 24 prosenttia toimii ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon ja jäähdytysliiketoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla.

Yrityskantaan suhteutettuna toiminnan aloittaneita uusia yrityksiä on tullut Helsinkiin noin 9-12 prosenttia vuodessa.

Yllä olevasta kuviosta puuttuu muutaman kvartaalin tiedot johtuen muutoksista tilaston lähdetiedoissa.

Helsingissä yrityskanta vahvassa kasvussa

Vuonna 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen perusteella Helsingin yrityskannan lukumäärä oli keskimäärin 64 025. Verrattuna vuoden takaisen vastaavaan ajankohtaan, Helsingin yrityskanta oli kasvanut viisi prosenttia. Yrityskannan kasvu oli vahvaa erityisesti muun palvelutoiminnan sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialoilla, kun verrataan vuoden 2019 kolmea neljännestä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kasvua oli kaikilla toimialoilla, hitaimmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa yrityskanta pysyi miltei samalla tasolla.

Koko pääkaupunkiseudun tilanteesta aloittaneiden yritysten suhteen voit lukea enemmän Helsingin seudun suuntien sivulta Yritysten aloitukset.