Helsingin työmarkkinakatsaus

Tarkat tilastotiedot Excel-tiedostona löytyvät tältä sivulta 

Helsingin työpaikkamäärä kasvoi hieman

Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli vuoden 2019 heinä-syyskuussa 1,0 prosentti enemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työpaikkamäärä kasvoi vajaalla prosentilla vuoden takaisesta.

Työllisten ja tehtyjen työtuntien määrä väheni Helsingissä vuoden takaisesta, mutta pääkaupunkiseudun tasolla työllisiä ja työtunteja oli edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. (Helsingin kohdalla muutos saattaa selittyä satunnaisvaihtelulla, sillä vertailukohtana käytetyssä ajankohdassa, eli vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä, työllisten lukumäärä oli poikkeuksellisen korkea.)

Työllisyys- ja työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat Helsingin osalta luonteeltaan suuntaa-antavia.

Henkilöstön määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kasvoi kolmanneksella tammi-syyskuussa vuoden takaisesta

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi Helsingissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana 15 prosentilla vuoden takaisesta. Yhteensä konkurssiin haettuja yrityksiä oli tammi-syyskuussa 397. Henkilökuntaa näissä yrityksissä oli kaikkiaan 2 153, mikä oli kolmannes enemmän kuin vuosi sitten.

Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi erityisen voimakkaasti rakennustoiminnassa. Myös kaupan alalla sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla konkurssiin haettuja yrityksiä oli reilusti edellisvuotta enemmän.  Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi vain kolmella yrityksellä, mutta henkilöstövaikutus oli paljon suurempi; konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä kasvoi 63 prosentilla vuoden takaisesta. Teollisuuden toimialalla konkurssiin haettujen yritysten määrä säilyi edellisvuoden tasolla, mutta henkilöstön määrä pieneni vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja tarjolla runsaasti palvelualoilla, rakennusalalla ja hoitotyössä

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa 11 054, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudulla oli vuoden lopussa 17 085 avointa työpaikkaa. Espoossa avoimien työpaikkojen tarjonta kasvoi 26 prosentilla ja Vantaalla jopa 40 prosentilla vuoden takaisesta.

Helsingissä töitä oli tarjolla eniten postinkantajille- ja lajittelijoille, myyjille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, tarjoilijoille, avustaville keittiötyöntekijöille, talonrakentajille, lastenhoitotyöntekijöille, varastotyöntekijöille, siivoojille, myyntiedustajille, lähihoitajille, taksinkuljettajille, varastotyöntekijöille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille, autonasentajille sekä rakennusalan avustaville työntekijöille.

Nuorten työttömyys alenee, yli 50-vuotiailla työttömien määrä on kääntynyt kasvuun

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2019 syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 8,8 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2019 heinä-syyskuussa työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen pienempi kuin vuosi sitten, mutta laskuvauhti hidastuu.

Syyskuussa 2019 Helsingissä oli 30 355 työtöntä työnhakijaa, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vantaalla työttömien määrä pieneni kahdella prosentilla ja Espoossa työttömien määrä oli edellisvuoden tasolla. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 8,4 prosenttia ja Helsingin seudulla 8,0 prosenttia. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 8,6 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2019 syyskuun lopussa 2 150 ja 25–29-vuotiaita työttömiä reilu 3 000. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni Helsingissä 8 prosentilla vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 13 prosentilla ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä viisi prosentilla. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi nousuun elokuussa ja syyskuun lopussa heitä oli työttömänä kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 6 prosentilla

Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli Helsingissä syyskuun lopussa 5 500, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin työttömistä 18 prosenttia on ulkomaan kansalaisia.

Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 31 prosenttia oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 10 507, mikä oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Työttömyyden keston mukaan tarkasteltuna 1,5–2 vuotta sekä yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrät kuitenkin kasvoivat vuoden takaisesta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi hieman

Helsinkiläisistä työttömistä neljäsosa on koulutustaustaltaan vain perusasteen suorittaneita, keskiasteen suorittaneiden osuus on 36 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 31 prosenttia. Koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien osuus on kahdeksan prosenttia. Koulutusasteen ollessa tuntematon kyseessä on maahanmuuttaja.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä väheni maltillisesti keskiasteen, perusasteen ja koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien kohdalla. Myös alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien työmäärä pieneni hieman. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä sen sijaan kasvoi lähes 100 henkilöllä edellisvuodesta.