Helsingissä tai Helsingin seudun oppilaitoksissa valmistuneiden sijoittuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen on noudattanut hyvin samansuuntaista trendiä oppiasteesta riippumatta. Kaikilla koulutusasteilla tapahtunut tasainen vastavalmistuneiden työttömien osuuden nousu koko 2010-luvun ajan pysähtyi vuonna 2017 ja kääntyi laskuun edeltävän vuoden huippulukemista. Silti vuoden 2017 työttömien osuus valmistuneista oli pääsääntöisesti korkeampi kuin ennen 2010-lukua. Samanlainen päinvastainen suuntaus on nähtävissä työllisten osuudessa. Tutkinnon suorittaneiden työllisten osuus laski tasaisesti koko 2010-luvun ajan, kunnes tasapainottui vuonna 2017.


Ammatillisen perustutkinnon Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneiden työllisten osuus on ollut alhaisempi 2010-luvulla kuin aiemmin. Lisäksi työttömien osuus on ollut korkein koko 2000-luvun verrattuna muihin koulutusasteisiin. Vastaavasti Helsingissä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden työllisyys tutkinnon suorittamista seuraavana vuotena on pysynyt hyvin tasaisena runsaassa 90 prosentissa koko 2000-luvun ajan.

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työttömien osuus on ollut samalla tasolla kuin yliopistokoulutuksessa valmistuneiden, kun puolestaan työllisten osuus on parempaa. Helsingin seudun ammattikorkeakouluissa vastavalmistuneiden työllisten osuus oli heikoin vuosina 2014 – 2016. Tilanne oli hieman parempi vuonna 2017, jolloin työllisten osuus oli korkeampi ja työttömien osuus matalampi kuin edeltävänä vuotena.

Vuosina 2014 – 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon Helsingin seudun yliopistoissa suorittaneiden sijoittumisessa on havaittavissa muutoksia verrattuna aiempaan tilanteeseen 2000-luvulla. Työllisten osuus valmistuneista on matalampi ja puolestaan työttömien osuus korkeampi. Tohtorin tutkinnon alhaista työllisten osuutta selittää osittain suurempi maastamuutto verrattuna muihin koulutusasteisiin.